Home Bruisend Nieuws Bestrijding Blauwalg Oosterduinse Meer door warmtewinning

Bestrijding Blauwalg Oosterduinse Meer door warmtewinning

Besparen op warmte of isoleren

Door Jaap_M

In de commissie Ruimte van 12 oktober ’21 werd een presentatie gegeven over de Transitie Visie Warmte (TVW) door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV

Deze visie moet worden vastgesteld om te kunnen voldoen aan de opdracht van de rijksoverheid om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Daarbij moet gedacht worden aan minder gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en meer gebruik van alternatieven, zoals warmtewinning uit de bodem of uit open water. Maar ook energiebesparing door betere isolatie van woningen.

Besparen op warmte of isoleren

In de gemeente Noordwijk maakt het energieverbruik door warmte maar liefst 48% deel uit van het totale energieverbruik. Het loont dus om daar kritisch naar te kijken en mee om te gaan.

De gemeente zou ook in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Er kan daarbij wel gedacht worden aan alternatieven, zoals (beperkt) groen gas, dat gewonnen kan worden bij de afvalverwerking of waterstofgas, dat nu nog in de kinderschoenen staat.

Vragen van de fractie van Bruisend Noordwijk

De fractie van Bruisend Noordwijk merkte op, dat het streven van het college om hele wijken aardgasvrij te maken weinig zinvol zou zijn. Immers, het grote en fijn vertakte netwerk kan zich uiteindelijk prima lenen voor de distributie van groen gas, waterstofgas of misschien nog andere toekomstige energiedragers.

Ook werden door de fractie vragen gesteld over de mogelijkheid om warmte te winnen uit het Oosterduinse Meer en in hoeverre, dat zou kunnen leiden tot een daling van de watertemperatuur. Maar ook of dat zou kunnen leiden tot een forse afname van de hinderlijke blauwalg.

Het ingenieursbureau gaf aan, dat dat een zeer kansrijk project zou kunnen zijn en warmtewinning daar zou kunnen leiden tot een daling van de watertemperatuur met maar liefst 4 graden! Warmtewinning in de zomer en afname in de winter door middel van Warmte Koude Opslag (WKO). Kortom: een kansrijk project in de categorie “laaghangend fruit”, dat zeker en bij voorkeur met prioriteit zou kunnen worden opgepakt en uitgewerkt.

Hoe nu verder

De presentatie betreft een visie en zal pas eind december in de raad kunnen worden vastgesteld. Daarnaast is het slechts een visie of raamwerk en dus geen uitgewerkt plan. Er moeten dus projecten en uitvoeringsplannen worden opgesteld en dat vergt weer veel tijd. De fractie van Bruisend Noordwijk wil niet zo lang wachten op concrete stappen en zal dan ook in de raad aandringen op meer spoed bij kansrijke projecten als warmtewinning uit het Oosterduinse Meer.

 

You may also like

Laat een reactie achter