Home Bruisend Nieuws Bronsgeest, een eerste stap op weg naar meer sociale woningbouw

Bronsgeest, een eerste stap op weg naar meer sociale woningbouw

De achterstand betrof 7 sociale woningen, hetgeen overeenkomt met 2% van het totale aantal woningen van 350.

Door Jaap_M

In de gemeenteraadsvergadering Noordwijk van 22 juni werd de raad verzocht in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Bronsgeest.

Dit plan omvat de bouw van 350 woningen, waarvan 30% sociaal en 40% in de middelduur. De overige 30% betreft dan het dure segment.

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft de wethouder nog gewezen op de belofte en afspraak om de sociale woningen, die een aantal jaren terug niet gebouwd werden in het plan Losplaatsweg, hier alsnog te realiseren. Dat kwam ook goed uit, omdat zowel bij het plan Losplaatsweg als plan Bronsgeest we te maken hebben met dezelfde ontwikkelaar. De wethouder zegde toe in de verdere onderhandelingen zich daar hard voor te maken.

De achterstand betrof 7 sociale woningen, hetgeen overeenkomt met 2% van het totale aantal woningen van 350. Uiteindelijk zullen op Bronsgeest dus 32% sociaal, 40% middelduur en 28% duur worden gerealiseerd.

Raadsvoorstel werd unaniem aangenomen

In het belang van de voortgang werd het raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen door de raad. Een nieuw element in dit plan is in ieder geval, dat er nu ook veel aandacht is voor het middensegment en dat daar maar liefst 40% van de woningen voor wordt gereserveerd. Gezien de huidige gespannen woningmarkt en stijgende bouwkosten lijkt dat een goede en ook grote uitdaging. Het voordeel van aandacht voor deze categorie is, dat daardoor ook starters op de woningmarkt een kans krijgen, het woningen betreft waar veel vraag naar zal zijn en deze categorie ook de doorstroming zal kunnen bevorderen. Indirect zal het dus kunnen zorgen voor enige verlichting in het segment sociaal, al is dat betrekkelijk gezien de grote vraag.

Het amendement van de oppositie

Door de oppositiepartijen werd een amendement ingediend om niet uit te gaan van 30% sociaal, maar 40%. De overige 6 partijen zijn daar niet mee akkoord gegaan. Belangrijkste reden voor Bruisend Noordwijk was, dat dit geen realistisch alternatief was en dus meer droom dan werkelijkheid. Het zou betekenen, dat er naast 40% sociaal en 40% middelduur nog maar 20% duur over zou blijven. Dat is, mede gezien de gestegen bouwprijzen, niet realistisch. En er zal geen ontwikkelaar te vinden zijn, die op basis van deze uitgangspunten met de gemeente in zee zal willen gaan. Er zou wat verdiend kunnen worden in het segment duur, maar die verdiensten worden weer afgeroomd door verliezen op het segment sociaal. Het amendement werd verworpen met 7 stemmen voor en 20 tegen. Binnen de huidige politieke werkelijkheid dus een brug te ver.

Bronsgeest, fase II

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft wel gewezen op de wens om in een volgende fase meer nadruk te leggen op het segment sociaal. Dan zou de politieke keuze kunnen worden gemaakt om:

  • Vanuit het reservefonds sociale woningbouw te komen tot een extra bijdrage voor het realiseren van meer sociale woningen
  • De extra woningbouwlocatie te kiezen in aansluiting op het huidige Bronsgeest (te noemen fase I) > een locatie niet tussen de bollen, maar naast de bollen

IJkpunt in het reservefonds is een gemeentelijke bijdrage van € 25.000 per woning. Om de gedachten te bepalen zou voor een extra investering in 100 sociale woningen bijvoorbeeld een bijdrage van € 2.500.000 nodig zijn.

 

Afbeelding van analogicus via Pixabay

You may also like

Laat een reactie achter