Home Bruisend Nieuws Bruisend Noordwijk wil geen zandwinning in en rond Oosterduinse Meer

Bruisend Noordwijk wil geen zandwinning in en rond Oosterduinse Meer

Door Jaap_M

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft in schriftelijke vragen aan het college van Noordwijk verzocht om duidelijkheid over de ontwikkelingen rond het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout.

Iets van de lange adem

Er worden al sinds 2018 onderhandeling gevoerd met Xella BV, die concessie bezit om te komen tot zandwinning in en rond het Oosterduinse Meer. Dat zijn, ook naar de mening van het college, ongewenste ontwikkeling, die zich niet of slecht verdragen met een meer recreatief gebruik. In het coalitieakkoord 2019-2022 werd al vermeld, dat het zou moeten komen tot meer recreatie op zowel de west- als zuidoever. Inmiddels heeft het college al wel een aantal gronden aangekocht van de provincie Zuid-Holland, maar veel verder is men nog niet gekomen.

Partijen houden elkaar in een wurggreep

Xella bezit concessies, de gemeente is nodig voor de verdere vergunningverlening en de provincie moet nog komen met een meer duidelijke standpuntbepaling. En er is hier en daar ook nog sprake van privaatrechtelijke regelingen en verplichtingen. Eigendom, verpachting en opstalrecht leiden hier en daar tot ingewikkelde juridische puzzels.

Wat houden de vragen in?

De fractie wil vooral meer duidelijkheid, zoals:

  • Hoe gaat het college nu eens vaart zetten in de gewenste recreatieve ontwikkleling?
  • Waarom zit er geen schot in de met Xella gesloten intentieovereenkomst?
  • Wat houden de zandwinconcessies in en zijn die afdwingbaar?
  • Waarom is er verzet tegen een tijdelijke horecavergunning voor Como en Co?

Uiteraard houden we de gewenste beantwoording goed in de gaten. In principe heeft het college 30 dagen de tijd om te reageren.

You may also like

Laat een reactie achter