Home Bestuur en dienstverlening Bruisend Noordwijk(erhout) en De Zilk!

Bruisend Noordwijk(erhout) en De Zilk!

Column Jaap de Moor (Lijst 9 # 1)

Door Jaap_M

Wanneer ik de berichten volg in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dan signaleer ik hier en daar een verharding van standpunten, die afkoersen op het zaaien van verdeeldheid onder de kiezers. Mogelijk in een (uiterste) poging kiezers uit het “eigen dorp” te paaien. In jargon wordt dat ook wel populisme genoemd. Enkele citaten:

 • We zijn vóór Noordwijk, niet persé tegen Noordwijkerhout
 • Zeker omdat Noordwijkerhout na de fusie een te grote overmacht is geworden in de Noordwijkse gemeenteraad
 • Noordwijk! Wakker Worden!
 • Met uw stem verzekert u zich van een gemeenteraadslid uit Noordwijkerhout of De Zilk!

 

De intenties waren veelbelovend na de fusie

Het begon zo mooi na de fusie op 1 januari 2019. Partijen waren eensgezind en we zouden er een mooie gemeente van maken, de fusieperikelen waren iets geworden voor geschiedenisboekjes. Samen en eensgezind bouwen aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente en wanneer in tekstuitingen Noordwijk wordt genoemd, dan bedoelen we uiteraard de oude gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Jammer genoeg konden we het in de aanloop naar de fusie niet eens worden over een volledig andere en meer neutrale naam, zoals bijvoorbeeld “Leeuwenhorst” of “Northgo”. In dat geval zouden we nu minder gedoe en geleuter hebben gehad over de naam “Noordwijk”.

De eigen identiteit van de dorpen

Er zijn cultuurverschillen en eigen musea in alle dorpen. Die moeten gewoon gekoesterd en bewaakt worden. We hadden in het begin ook 4 wethouders en dus de luxe om iedere kern toe te wijzen aan een  zogenaamde “kernwethouder”. Deze zou dan iedere week spreekuur houden in één van de kernen. Alleen en helaas: daar is niets van terecht gekomen. Hoe vaak is een lokale wethouder gezien in uw kern voor een praatje of een kop koffie? Naar mijn inschatting heeft alleen de burgemeester echt werk gemaakt van verbinding en het bezoeken van de kernen, waarvoor chapeau!

In de aanloop naar de huidige verkiezingen zien we, dat er wel weer tijd wordt vrijgemaakt, ook door wethouders, en worden er “kraaltjes” of andere prullaria uitgedeeld.

Stemmen zijn niet te koop

Bruisend Noordwijk stelt zich op het standpunt, dat verkiezingen niet te koop zijn.  Niet met prullaria, maar ook niet met dure en dikke verkiezingscampagnes. Het gaat om de inhoud en niet om de verpakking. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen kiezers kunnen overtuigen met argumenten en ons programma. Noem het maar “het goede gesprek”. Een gesprek, waarbij we ook goed luisteren. Kortom een tweegesprek. Dat is onze insteek bij het zogenaamd “flyeren” in onze mooie dorpen.

 

Bruisend Noordwijk doet niet mee aan het zaaien van verdeeldheid

Bruisend Noordwijk zoekt de verbinding op basis van  gelijkheid en gelijkwaardigheid van alle inwoners en alle dorpen binnen (groot) Noordwijk. Dan is het te betreuren, wanneer sommige partijen proberen verdeeldheid te zaaien met uitdrukkingen als:

 • Zijn de kernen wel evenredig vertegenwoordigd binnen de raad?
 • We leggen het accent bij onze eigen kern.
 • Noordwijk voor de Noordwijkers
 • Kunnen we het zwembad BinnenZee wellicht reserveren voor alleen de eigen inwoners?
 • Waarom moeten we meebetalen aan De Schelft?
 • Wij kiezen voor geboren en getogen …(vul maar in)

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Niet fraai en in feite allemaal uitingen van “eigen volk eerst” of “eigen dorp eerst”.

Bruisend Noordwijk zoekt verbinding met alle inwoners

Bruisend Noordwijk zoekt de verbinding tussen alle inwoners en kernen en zal in de nieuwe raad discussie en debat voeren op basis van inhoud, eerlijke argumentatie en rechtvaardigheid in het belang van de hele gemeenschap. Die boodschap wordt gebracht en gedragen door ons team. Een fantastische groep betrokken leden met ongeveer even veel vrouwen als mannen en ook in alle leeftijdsgroepen.

Onze hoop op eenheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en verbinding

Helaas komen we nog teveel mensen tegen, die om welke reden dan ook teleurgesteld zijn in “de politiek” en daarom niet zullen stemmen. Dat is jammer, omdat daarmee stemrecht wordt weggegeven aan anderen en anderen vervolgens zullen bepalen wat goed of fout is. Als Bruisend Noordwijk hopen wij daarom als eerste, dat u sowieso gebruik zult maken van uw stemrecht.

Wij geven geen stemadvies

In het verlengde van onze oproep om te stemmen, zullen wij geen stemadvies geven. Wel hopen wij, dat u

 • Niet zult kiezen voor verdeeldheid en eigen belang
 • Wel zult kiezen voor eenheid en algemeen belang

En mocht u er echt niet uitkomen? Dan is wellicht het invullen van de Stemwijzer nog een optie!

You may also like

Laat een reactie achter