Home Bestuur en dienstverlening Bureaucratie in de zorg

Bureaucratie in de zorg

Column Erna Kagenaar (Lijst 9 # 6)

Door Jaap_M

Vanuit mijn werkervaring binnen de zorg loop ik tegen hindernissen aan bij het verlenen van zorg aan inwoners, die dat hard nodig hebben.

De vraag is of de juiste zorg op het juiste moment wel kan worden verleend? Hoe is dit in de praktijk ingericht in onze gemeente Noordwijk?

Zijn we door regelgeving en bureaucratische rompslomp nog wel in staat om als mens de mens te helpen met individueel maatwerk en respect?

Is de zorg voldoende toegankelijk en kan deze op maat geleverd worden voor onze inwoners?

 

De wachtlijsten

Landelijk is bekend dat wachtlijsten in de GGZ ernstige gevolgen kunnen hebben voor om hulp vragende mensen, omdat door het gebrek aan capaciteit er geen doorverwijzingen plaats kunnen vinden naar gespecialiseerde zorg en door die wachttijden mensen het gevoel hebben maar aan het lijntje te worden gehouden.

Maar laten we het wat dichter bij huis houden.

Gesprekken met ervaringsdeskundigen en mijn eigen ervaringen vanuit zorgverlening en dienstverlening voor de kwetsbare mensen geven een beeld van een proces van vraag naar en aanbod van hulpverlening, die ontspoort lijkt te zijn. Een inwoonster zei onlangs heel terecht: “als de grondhouding en naastenliefde niet voldoende aanwezig is, is juiste zorg onmogelijk”.

 

De doorverwijzingen

De gemeente Noordwijk biedt een aanbod van doorverwijzingen naar zorg vanuit de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning).

Dit begint met (jawel) een formulier. Deze kan in de brievenbus worden gedaan van Voor Ieder 1.  De eerste stap is dan gezet. Vervolgens moet er 8 weken worden gewacht en volgt een intakegesprek bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD), omdat de taken rond de WMO door de gemeente zijn uitbesteed aan de deze ISD.

Aan de hand van het gesprek wordt bekeken of er dagbesteding als invulling nodig is of een 1 op 1 begeleiding, aldus de informatie vanaf de website van de gemeente.

Samengevat voltrekt zich ongeveer het volgende proces.

1. Er is dringend hulp nodig.

2. U en/of uw naasten beseffen dat het zo niet langer kan, waarbij dit proces van onderkennen van het probleem best lang kan duren. Immers, er is veelal sprake van ontkenning, vermijding en schaamte.

3. Hulp vragen is een hele dappere stap en vraagt om open en kwetsbaar te durven zijn. Dat het alleen even niet meer lukt geven we als mens niet graag toe.

4. U vult een formulier in.

5. U wacht 8 weken.

6. U krijgt een gesprek bij de ISD Bollenstreek.

7. U krijgt te maken met het Centraal Administratie Kantoor (CAK), die op basis van uw inkomen uw te betalen zorgkosten gaat berekenen.

8. U krijgt aangepast op uw behoeften dagbesteding of 1 op 1 begeleiding.

Hoe het ook anders kan

  • De consulent komt op bezoek bij de (eventuele) zorgvrager zonder dat er vooraf formulieren moeten worden ingevuld of een lange wachttijd moet worden doorlopen. De formulieren kunnen tezamen of na het gesprek worden ingevuld. NB. Vroegtijdige signalering met in beginsel laagdrempelig contact in eigen omgeving nodigt namelijk veel meer uit tot openheid van de problematiek en een daarop volgend aanbod van maatwerk.
  • De zorgvrager krijgt duidelijker en direct inzicht en uitleg van ondersteunende mogelijkheden vanuit de gemeente op gebied van zorg en financiële gevolgen en, indien van toepassing de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen.
  • Er volgt een contactmoment binnen 2 weken, zodat de zorgvrager tijd heeft te overwegen of de aangeboden hulp aanvaard wordt en er stappen gezet worden. 

Deze minder afstandelijke aanpak nodigt gemakkelijker uit in kwetsbaarheid omdat het toegankelijker is dan de standaard informatie en bureacratische wijze welke nu wordt aangereikt. 

 

 Waar BRUISEND NOORDWIJK voor staat

  • Toegankelijke zorg met respect voor ieder mens.
  • Een samenwerking tussen gemeente en ISD, die moet handelen vanuit regelgeving, maar waarin de menselijke maat altijd meegewogen wordt.
  • Eenvoud en kortere procedures, die snel tot kern komen.
  • Hulp bieden zonder lange wachttijden en zo min mogelijk formulieren.

Samengevat: 

Warme hulp en geen kille papieren!

You may also like

Laat een reactie achter