Home Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing