Home Bruisend Nieuws De kernen Noordwijkerhout en De Zilk mogen niet vergeten worden

De kernen Noordwijkerhout en De Zilk mogen niet vergeten worden

Door Jaap_M

Tijdens de rondvraag van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 17 mei aanstaande zullen door de fractie van Bruisend Noordwijk enkele vragen gesteld worden over onze  winkelgebieden.

Dit naar aanleiding van berichtgeving in de Weekendkrant van 28 april, waar melding werd gemaakt van een te houden schouw in de winkelgebieden van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee op 6 mei 2022.

Mogelijk en waarschijnlijk zal dit een uitwerking zijn van het Uitvoeringsprogramma Retail II, waarin is opgenomen de volgende passage:

“ 2 keer per jaar een schouw openbare ruimte in het toeristisch gebied en de kernen om de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te brengen 1 keer een bestuurder (wethouder) mee met de schouw”.

Vragen

  1. Wat is het resultaat van de schouw van 6 mei?
  2. Waarom is de schouw uitsluitend gehouden in de oude gemeente Noordwijk en niet in Noordwijkerhout en De Zilk?

 

We zullen horen, wat het antwoord zal zijn en of er een verband is met het al dan niet bestaan van een zogenaamde BIZ. BIZ staat voor “Bedrijven Investeringszone” en kan betrekking hebben op een winkelgebied of bedrijventerrein. In zo’n zone wordt een extra belasting betaald voor uitvoering van werkzaamheden om het gebied te verbeteren. Er bestaan wel (winkel-)BIZ-en voor Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, maar niet voor de overige kernen. Voor het kunnen oprichten van een BIZ is wel genoeg draagvlak nodig bij de plaatselijke ondernemers.

You may also like

Laat een reactie achter