Home Bruisend Nieuws Denk mee over ons verkiezingsprogramma – Bestuur en Ondersteuning

Denk mee over ons verkiezingsprogramma – Bestuur en Ondersteuning

Door Jaap_M

Wij horen graag je mening over het onderwerp “Bestuur en Ondersteuning”

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral moeten richten op  toekomstige uitdagingen.

In verbinding met inwoners en ondernemers en met de “Blik op een Bruisend Noordwijk”!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor onder andere spoedzoekers en de wijze, waarop handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten plaats zou moeten vinden. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost.

En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk. Daarvoor is inmiddels een partijstructuur opgezet.

Wil je meepraten over onze speerpunten?

Dat kan, want het is wat ons betreft een “levend document” en in opbouw. Wij staan open voor iedere zinvolle suggestie en willen uiteindelijk komen tot een breed gedragen verkiezingsprogramma. Dat is pas echt lokaal beleid! Geen benadering van bovenaf, maar van onderop! Voor inhoudelijke inbreng kun je gebruik maken van het  Contactformulier.

Bestuur en ondersteuning

  1. inwoners worden actief betrokken bij de raad en kunnen inspreken
  2. er wordt een referendumverordening ingesteld voor echt belangrijke beslissingen
  3. zoveel mogelijk beslissingen worden afgedaan op lokaal niveau
  4. minder geld en bevoegdheden gaan naar bovenlokale gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden
  5. de gemeente blijft zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
  6. de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
  7. de gemeenteraad zal strakker vergaderen met kortere spreektijden in raad en commissies
  8. de gemeente zal bij aankoop en het verlenen van opdrachten waar mogelijk voorrang geven aan lokale ondernemers

You may also like

Laat een reactie achter