Donatie aan Bruisend Noordwijk

Met een vrijwillige donatie help je uiteraard de vereniging Bruisend Noordwijk om haar doelen te bereiken.

Doelen, die pas bereikt kunnen worden door invloed uit te oefenen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten.

Door het voeren van  campagnes en het geven van informatie aan inwoners en ondernemers werken we aan het realiseren van de idealen van Bruisend Noordwijk.

Jouw steun is onmisbaar, want deze zorgt ervoor dat wij ons verhaal de komende tijd aan nog meer mensen kunnen vertellen. Dat is nu harder nodig dan ooit, want Noordwijk kan alleen bruisen, als we samen de eindstreep halen met een sterke en grote fractie in de gemeenteraad.

Heb je vragen over je donatie? Stuur dan een e-mail naar info@bruisendnoordwijk.nl

Bruisend Noordwijk heeft de status van “algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften, schenkingen, legaten en donaties volledig aftrekbaar zijn voor zowel de Inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting.

 

Manier van doneren

Overboeking via de bank

Je kunt een bijdrage overmaken op NL27 RBRB 0200 4515 02 t.n.v. Vereniging  Bruisend Noordwijk onder vermelding van ‘Donatie aan Bruisend Noordwijk’.

 

 

Bruisend Nieuws