Home Bestuur en dienstverlening Eindelijk een doorbraak bij de Schelft

Eindelijk een doorbraak bij de Schelft

Gemeente Noordwijk gaat overstag met de bouw

Door Jaap_M

Eindelijk werd er een klap op gegeven en sprak de gemeenteraad het verlossende woord op 10 november 2021 tijdens de begrotingsraad.

En dat werd ook hoog tijd. De brand brak uit op 14 november 2020, dus bijna een jaar eerder en al die tijd was er sprake van overleg, varianten en discussies, waarbij naar onze mening de hoofdzaken en het belang van een snel proces wel eens uit het oog werden verloren. Of waarbij politieke partijen munt probeerden te slaan uit deze treurige brand.

In ieder geval is het eindresultaat, namelijk een Schelft met basaal zwembad, een mooi resultaat en een compliment aan alle verenigingen, stakeholders en gebruikers, die zich in woord en daad hebben ingezet om de partijen in de raad te adviseren en aan te sporen tot snelle besluitvorming. De raad was jammer genoeg tijdens de begrotingsraad niet eenstemmig en stemde dus wat verdeeld. Neemt niet weg, dat de meerderheid heeft ingestemd en het belang heeft ingezien van onder andere het voorzien van de kern Noordwijkerhout van een basaal zwembad met wedstrijdafmetingen. Daarbij is het niet alleen van belang hoeveel “banen” in een zwembad beschikbaar zijn voor de regio of gemeente, maar vooral ook hoe het zit met de spreiding. Daarbij moet je rekening houden met een langgerekte gemeente, waarbij de afstand van Noordwijk tot De Zilk maar  liefst 12 kilometer is.

Het lijkt ons goed om een paar hoofdpunten te noemen in dit proces, dat zeker niet vlekkeloos is gelopen. De besluitvorming verliep, zeker in het begin, tergend langzaam en het college werd nogal eens verweten onvoldoende informatie te delen. De inwoners wisten gewoon niet waar zij aan toe waren. Het leek ook wel of er weinig tot geen regie gevoerd werd door de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Wat waren de eerste acties?

Tijdens de raad van 16 februari 2021 werd een breed gedragen motie ingediend met de oproep om er wat meer gas op te zetten. Betere communicatie, verenigingen en omwonenden meer betrekken en de uitdrukkelijke oproep om nog vóór de zomervakantie te komen tot besluitvorming. We hebben gezien, dat die deadline niet werd gehaald. Het heeft hier in ieder geval niet gelegen aan de raad. Met 25 stemmen vóór en slechts 2 tegen werd de motie breed gedragen.

Waarom dan ook nog een petitie?

De enkele maanden later indiende petitie was, hoewel ook breed gedragen onder inwoners, eigenlijk een beetje overbodig. Deze ging uit van zogenaamde verdeeldheid binnen de raad, maar die was er juist niet op het punt van snelheid in het proces. Immers de motie van 16 februari werd met een meerderheid van maar liefst 25 tegen 2 aangenomen en symboliseerde juist de eenheid in de raad. Het signaal van de raad van 16 februari was helder, sterk en duidelijk. Wat wil je nog meer?

Waarom dan ook nog een motie op 13 april?

In de raad van 13 april 2021 werd nog een vrijwel identieke motie ingediend als de eerder ingediende motie van 16 februari. Deze motie door werd vrijwel alle partijen verworpen, waaronder de fractie Bruisend Noordwijk. En terecht, want deze motie was volstrekt overbodig en meer voor de bühne. Deze motie was louter bedoeld voor politieke doeleinden.

Waarom een tijdelijke hal?

Onze fractie heeft zich serieus de vraag gesteld of er zoveel geld zou moeten worden besteed aan dit tijdelijke onderkomen, dat oorspronkelijk werd begroot op een bedrag van 2,2 miljoen, inclusief rente. Onze fractie heeft tegen gestemd, vooral ook om de besluitvorming rond de Schelft niet extra te belasten met extra financiële claims.

Eind goed al goed?

Ja, in zoverre dat het nog wel een jaar of 3 zal duren, voordat de nieuwe Schelft er zal staan. En dat had korter gekund, indien onze motie van 16 februari voldoende serieus was genomen door de portefeuillehouder. De komende tijd zullen we door middel van vervangende faciliteiten moeten roeien met de riemen, die we hebben. Uiteindelijk krijgen we een fantastisch multifunctioneel centrum met basaal zwembad en gezondheidscentrum met fitness. En een sporthal die ook gebruikt kan worden voor voorstellingen, de ODI en de Kaninefaaten. Het basale zwembad wordt een wedstrijdbad met beweegbare bodem.

You may also like

Laat een reactie achter