Home Bestuur en dienstverlening Gelukkig Leven en ons welzijn

Gelukkig Leven en ons welzijn

Column Cathérine Vergouw (Lijst 9 # 10)

Door Jaap_M

Met de missie “Gelukkkig leven” wilde de gemeente Noordwijk haar welzijnsbeleid een flinke boost geven. Met maar liefst 26 activiteiten en projecten (niet allemaal nieuw) zou de gemeente dat uitwerken en koos zij ervoor om het welzijnsniveau voor alle inwoners aantrekkelijker te maken.

 

De Strandnota

Mijn aandacht werd gewekt door een recent bericht in de Noordwijker. Er zou een actualisering plaatsvinden van de Strandnota, welke is ondergebracht bij wethouder Salman. Een wethouder, die in zijn eigen verkiezingscampagnes ervoor kiest om er vooral voor de Noordwijkers te zijn! Wordt hier verdeeldheid gezaaid? Streeft het huidige college bij het vaststellen van de Strandnota naar een eigen zichtbare Noordwijkse identiteit? Kunnen de (andere) dorpskernen hun eigen identiteit behouden?

 

Verlenging van het hoogseizoen of toch weer niet?

In de Strandnota werd goed gemotiveerd, dat het toerisme gebaat zou zijn met verlenging van het hoogseizoen van 3 maanden tot 5 maanden. Ik viel van mijn stoel toen alle vier de coalitiepartijen een amendement indienden om dat weer terug te brengen naar 3 maanden. En de wethouder dat prima vond. De fractie van Bruisend Noordwijk had tegen deze gang van zaken een flink aantal bezwaren en opmerkingen

  • Waarom veranderde de wethouder zo gemakkelijk van standpunt?
  • Waarom steunden de coalitiepartijen ineens niet meer het raadsvoorstel?
  • Waarom was de argumentatie van de coalitiepartijen hier beter dan de onderbouwing in het raadsvoorstel?
  • Regeerde hier de macht van het getal in plaats van het gezag?

 

Mijn algemene indruk was, dat de wethouder hier wel erg flexibel en niet standvastig acteerde. En alles maar goed vond, zolang de Strandnota maar werd aangenomen. Een vorm van opportunisme, zo leek het.

 

Toegankelijkheid van het strand

De wethouder beloofde nog extra aandacht voor strandbezoek door ouderen en mindervaliden. Daarbij zouden extra hulpmiddelen en openbare toiletten al zijn opgenomen. Een mooi streven. Waarschijnlijk is er ook goed geluisterd naar Bruisend Noordwijk in de commissievergadering Welzijn van 21 april 2021. Hier memoreerden wij, dat Noordwijk er in de nota minimabeleid theoretisch ‘welvarend’ uit zag, maar dat niet duidelijk werd gemaakt wat de gemeente daadwerkelijk zou gaan doen om deze doelgroepen te mobiliseren.

 

Op terreinen als werk, onderwijs, vervoer, cultuur en sport ziet het er best wel goed uit. Zo wordt € 100.000 uitgegeven aan openbare toiletten en speciale rolstoelen om het strandbezoek extra aangenaam te maken. Maar hoe is het gesteld met de investeringen in de andere dorpskernen? Ik lees het niet.

 

Digitoegankelijkheid

Naast het gegeven dat je met een rolstoel een winkel of openbaar gebouw binnen moet kunnen komen, is het met de zogenaamde digitale toegankelijkheid slecht gesteld. Toegankelijkheid gaat dus niet alleen over gebouwen, voorzieningen, etc. Ook websites en mobiele apps moeten wettelijk (Europese standaard EN 301 549) voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Want leef je eens in. Voor slechtzienden wordt witte tekst op een lichtblauwe achtergrond onleesbaar, is een video zonder ondertiteling niet te volgen voor doven en kan de schermlezer van een blinde niks met een afbeelding waaraan geen alternatieve tekst is toegevoegd. In een wereld waarin steeds meer online gebeurt, we door Corona-maatregelen gedwongen worden elkaar digitaal te ontmoeten, vallen deze mensen vaak buiten de boot. Daarom is het belangrijk dat de gemeente en de gevestigde bedrijven zich bewust worden van ‘digitoegankelijkheid’ en deze doelgroepen niet uit sluiten.

 

Het VN-verdrag Handicap, een verdrag dat overbodig zou moeten zijn, is inmiddels vier jaar van kracht. Tijd om de balans op te maken: hoe staan we ervoor in Noordwijk? Want hoewel er goede veranderingen plaatsvinden, zijn we er nog lang niet. Online en offline zal met elkaar in verbinding moeten staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Laat een reactie achter