Home Bruisend Nieuws Herinrichting Jan Kroonsplein en het kostenplaatje

Herinrichting Jan Kroonsplein en het kostenplaatje

Door Jaap_M

Herinrichting Jan Kroonsplein en het kostenplaatje

Zo langzamerhand lijkt het erop, dat geld gratis is en de kosten niet meer van belang. Dat bleek overduidelijk in de commissievergadering van dinsdag 6 april ’21. Op verzoek van de raad kwam het college met een aantal varianten voor de verdere invulling van het Jan Kroonsplein. Ten opzichte van het vorige voorstel kwam het college nu met een voorkeursvariant met 87 woningen in plaats van de eerder voorgestelde 57 woningen. En daarvan 26 sociaal in plaats van 17 sociaal. Wel met een fors prijskaartje. Het negatieve exploitatiesaldo zou dan oplopen van 1,5 miljoen naar 2,8 miljoen euro.

De verhoudingen lijken zoek

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk hebben wij alvast onze bedenkingen kenbaar gemaakt. Uiteraard is het van belang, dat er meer sociale woningen gebouwd worden. Daar is ook een groot tekort aan. Maar hier lijken de verhouding zoek. Voor 9 extra sociale woningen zou de gemeente 1,3 miljoen euro extra uit moeten trekken!

Andere mogelijkheden voor sociale woningbouw

De extra kostenpost zou ook besteed kunnen worden aan een extra contingent sociale woningen in het nieuw te ontwikkelen plan Bronsgeest. Nu wordt nog uitgegaan van 30% sociale woningbouw op een totaal van 350 woningen. Wanneer dit zou worden verhoogd tot 40% van 350, dan kom je uit op 140 in plaats van 105 sociale woningen. Ofwel 35 sociale woningen extra. Om het voor een ontwikkelaar nog rendabel te maken, zou de gemeente daar 35 x € 25.000 = €875.000.

Doe meer met minder

In plaats van 1,3 miljoen over de balk gooien, althans een kleine te vangen vis, zou er veel effectiever geïnvesteerd kunnen worden in Bronsgeest. Het zou zelfs nog denkbaar zijn om uit te gaan van een hoger percentage dan 40%. Immers: er is een grote achterstand in de categorie sociale woningen. Maar ook hebben we nog te maken met een in te lossen belofte van de ontwikkelaar en dat is dezelfde als van de Losplaatsweg. De daar niet gebouwde woningen in de goedkopere sector zouden worden goedgemaakt in plan Bronsgeest. Het gaat daarbij om 13 woningen, waarvan 7 sociaal en 6 middenduur.

 

You may also like

Laat een reactie achter