Home Bruisend Nieuws Het wil nog niet vlotten met het Oosterduinse Meer

Het wil nog niet vlotten met het Oosterduinse Meer

Veel onderlinge gestegel over het recreatiegebied

Door Jaap_M

Op 7 juli ontving de fractie van Bruisend Noordwijk antwoord op eerder gestelde schriftelijke vragen aan het college.

Waar komt in de kern deze beantwoording op neer?

Er ligt nog steeds geen plan voor de verdere ontwikkeling van het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout. De partijen zijn elkaar nog aan het aftasten en besnuffelen, maar het lijkt er niet op dat er op korte termijn knopen worden doorgehakt. Ook zijn er veel tegengestelde belangen.

Xella is eigenaar van de plas, de zuidoever en een aantal gronden aan de oostkant in de richting van de provinciale weg. Xella heeft deze gronden aangekocht voor zandwinning en wil op de wat langere termijn gebruik gaan maken van eerder verleende concessies. Zowel de provincie als de gemeente zijn daar geen voorstander van. De gronden aan de oostkant betreffen 1e klas bollengrond, en aan zowel de zuid- als westoever is een verdere recreatieve ontwikkeling voorzien. Wellicht is nog wel een verdere verdieping van de plas, die nu al 14 meter diep ik in het middenstuk, bespreekbaar. De huidige oost- en noordoever betreft waardevol natuurgebied, zodat we ook weer voorzichtig moeten zijn met initiatieven, die pleiten voor een “rondje Meer”. Dat kan dan hooguit beperkt worden opengesteld voor natuur- en wandelliefhebbers.

De blauwalg en het milieu

Jaarlijks ondervinden de recreanten en zwemmers in het Oosterduinse Meer overlast en hinder door blauwalg. Daar is al veel over geschreven en er zijn ook al veel pogingen gedaan om deze effectief te bestrijden. Hoofdoorzaak is de toevoer van fosfaten en residuen van onder andere gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt, die uiteindelijk uitspoelt via het grondwater naar het meer. Door een gebrek aan doorstroming van het water en onder invloed van zonlicht op het water ontstaan ideale omstandigheden voor vermeerdering van blauwalg.

Zonnepanelen op het Oosterduinse Meer

In eerdere commissievergaderingen van de gemeenteraad heeft de fractie van Bruisend Noordwijk gepleit om het Oosterduinse Meer op te nemen als zoekgebied voor de opwekking van elektriciteit. Daarvoor ligt er nog een enorme opgaven en is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van daken voorlopig volstrekt onvoldoende. Met het plaatsen van een flink aantal panelen in het diepe middengebied van het meer. Een gedeelte, dat vanuit een oogpunt van waterveiligheid ongeschikt is voor recreatie. Het paneleneiland kan omzoomd worden door bijvoorbeeld rietkragen, waardoor het bezien vanaf de oevers een natuurlijk uitstraling heeft. Ook zal er een soort van coulisselandschap ontstaan en afscherming of bescherming van de waardevolle oostoever.

De ondiepere west- en zuidoever blijft dan beschikbaar voor recreatief gebruik.

Ontwikkeling van recreatievaart op het Oosterduinse Meer

Door het maken van een open vaarverbinding via het Steengrachtkanaal ontstaat ook een verbinding met de Leidse Vaart en het plassengebied. In beperkte mate zou recreatievaart welkom kunnen zijn op het Oosterduinse Meer, waarbij vooral gedacht moet worden de “stille’ varianten en dus geen motorjachten.

De fractie is nieuwsgierig naar ideeën en suggesties, zodat onze visie uiteindelijk beter kan worden meegenomen in het verkiezingsprogramma.

We zijn benieuwd en zullen over dit onderwerp ook communiceren via onze sociale mediakanalen, zoals de pagina “Bruisend Noordwijk” en de groep “LAAT NOORDWIJK BRUISEN”. Ook kan er uiteraard een berichtje gestuurd worden via info@bruisendnoordwijk.nl

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

 

You may also like

Laat een reactie achter