Home Bruisend Nieuws Hinder en klachten omwonenden rond zendmasten in Noordwijk

Hinder en klachten omwonenden rond zendmasten in Noordwijk

Klachten over bromtonen, fluittonen, trillingen en stralingsbelasting rond zendmasten

Door Jaap_M

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 10 april aan het College van Noordwijk vragen gesteld over hinder door zendmasten bij omwonenden. De hinder varieert van het horen van bromtonen, fluittonen of trillingen. Ook worden gezondheidsklachten gekoppeld aan het wonen in de nabijheid van een zendmast, in combinatie met langdurige blootstelling aan straling, geluid en/of trillingen.

Eigen verantwoordelijkheid gemeente bij verstrekken omgevingsvergunning.

Omdat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het verstrekken van een omgevingsvergunning en daarbij in het bijzonder ook heeft te waken voor de volksgezondheid, spitsen de schriftelijke vragen zich daarop toe. De fractie hoopt met de beantwoording daarvan meer duidelijkheid te verkrijgen en zal zo nodig nog aandringen op extra onderzoeken naar straling en geluid rond de zendmasten.

Ook wordt de gemeente verzocht optimaal gebruik te maken van de eigen lokale bevoegdheden. Zowel op basis van eigen wetgeving als op basis van het kunnen uitoefenen van eigendomsrechten. Denk daarbij aan voorwaarden, die gesteld kunnen worden bij het uitgeven van grond in erfpacht. Tenslotte wordt verzocht regelmatig te toetsen of aan de voorwaarden en blootstellingslimieten wordt voldaan. Niet alleen bij het verstrekken van een vergunning of het uitgeven van grond in erfpacht, maar ook tussentijds met regelmaat.

Meten is weten.

Voorzover er nog geen objectieve en duidelijke metingen beschikbaar zijn, zal de fractie zich nog beraden over vervolgverzoeken ten aanzien van nieuwe en actuele metingen door een gerenommeerd en onafhankelijk onderzoeksbureau.

Maak gebruik van het contactformulier.

Omdat de fractie van Bruisend Noordwijk uiteraard niet iedere omwonende heeft kunnen bevragen, stelt zij zich wel beschikbaar voor het ontvangen en bundelen van klachten. Deze kunnen worden ingezonden via het contactformulier op https://bruisendnoordwijk.nl/contact/ Graag onder vermelding van de aard van de klacht, de postcode en het huisnummer.

De aan het College gestelde schriftelijke vragen dienen binnen een periode van 30 dagen te worden beantwoord.

You may also like

Laat een reactie achter