Home Bruisend Nieuws Inwoners vrezen overlast door warmtepompen

Inwoners vrezen overlast door warmtepompen

Door Jaap_M

Met enige regelmaat wordt de fractie van Bruisend Noordwijk aangesproken door bewoners en omwonenden van nieuwbouwwijken, waar momenteel op grote schaal warmtepompen worden geïnstalleerd.

Gevreesd wordt, dat er vooral door het monotone geluid, de kleine bouwkavels en het grote aantal pompen dicht bij elkaar, er sprake zal zijn van geluidoverlast.

Naar de mening van de fractie van Bruisend Noordwijk zal dat vooral een rol gaan spelen in de nachtelijke uren in de komende herfst- en winterperiode, wanneer de pompen volop in bedrijf zullen zijn.

De wettelijke normen

Per 1 april van dit jaar is er een geluidnorm opgenomen in het gewijzigde Bouwbesluit 2012 en mogen nieuwe installaties niet meer dan 40 dB(A) geluid produceren bij de buren.

Alleen, deze norm geldt bij een enkele warmtepomp. En bij meerdere warmtepompen in een nieuwe woonwijk heb je al snel te maken met een hogere geluidbelasting en dus ook geluidhinder.

Zo leidt  een verdubbeling van het aantal pompen alleen al tot een verhoging van de geluidsbelasting met 3 dB(A). Bij 4 pompen 6 dB(a), bij 8 pompen 9 dB(A), enzovoort.

Een wel heel soepele norm dus, waarbij het ministerie kennelijk de installatiebranche op grote schaal behulpzaam heeft willen zijn of er koste wat het kost gekozen moet worden voor zogenaamde “duurzaamheid”.

Maar gelukkig hebben we ook nog de eigen APV (algemenen plaatselijke verordening) Noordwijk net een eigen regeling en waarbij rekening kan worden gehouden met meerdere dicht bij elkaar geplaatste warmtepompen.

In dit soort situaties staat het de gemeente vrij uit te gaan van bijvoorbeeld het advies van de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder).

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving uit te gaan van maximaal 30 dB(A) op 5 m afstand ter voorkoming van geluidoverlast bij de buren.

Schriftelijke vragen aan het college

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 3 mei schriftelijke vragen gesteld aan het college over de normen en het toetsen van de bouwvergunningen.

Met daarbij een vingerwijzing naar het openbare verslag van het college van 21 januari 2020, waarin al werd opgemerkt, dat er bij de toetsing ook rekening gehouden moet worden met meerdere warmtepompen, dicht bij elkaar.

Binnen een termijn van 30 dagen dienen de vragen te zijn beantwoord.

You may also like

Laat een reactie achter