Home Bestuur en dienstverlening Is het politiebureau van Noordwijk een bijenhotel of een wespennest?

Is het politiebureau van Noordwijk een bijenhotel of een wespennest?

Door Cathérine Vergouw

Dinsdag 30-3-2021, werd in de commissie “Beleid, Middelen en Economie” besproken of het college wel of niet groen licht zou krijgen voor de aankoop van het politiebureau aan de Duinwetering. Er werd voor de tweede keer over gesproken, waarbij de fractie van Bruisend Noordwijk zich positief heeft uitgelaten.

Het aanbod kwam oorspronkelijk van de politie zelf, nadat eerder besloten was het nieuwe teambureau te vestigen in Katwijk. De jas werd te groot en er zou ook ruimte kunnen worden gebruikt door maatschappelijke organisaties, die nauwe banden hebben met de gemeente.

Er zou ruimte genoeg zijn voor onder andere:

  • Brandweer
  • Een kleinere vestiging van de politie en wijkagenten
  • De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s)
  • De parkeercontroleurs van P1
  • Het inloopkantoor van de zogenaamde Integrale Toegang
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdgezinsteam
  • Kwadraad
  • MEE
  • Buitendienstmedewerker, in dienst van de gemeente

Eigenlijk allemaal organisaties, die sowieso veel met elkaar te maken hebben en waarbij het dus bijzonder handig is, wanneer die ook bij elkaar in de buurt zitten en niet verspreid over de gemeente.

Het financiële plaatje ofwel “wat kost het?”

Aankoop van het pand kan plaatsvinden tegen de begin 2020 getaxeerde waarde van € 1.185.000. Op het oog een hoog bedrag, maar goedkoop wanneer je rekening houdt met de omvang, de goede bereikbaarheid en de ouderdom van het pand, dat in 1992 werd neergezet. Maar uiteindelijk kost de  aankoop en vestiging niets. Nog sterker: het levert geld op. Uiteraard moeten er investeringen gedaan worden, zoals het geschikt maken voor het huisvesten van vele diensten. Wanneer gekeken wordt naar de opbrengsten en kosten, dan kom je uit op een jaarlijks positief saldo van € 64.000. De kosten worden vooral bepaald door afschrijving, rentelasten, verhuiskosten en exploitatiekosten. De opbrengen door de te ontvangen huur of huur, die bespaard kan worden door het niet meer huren van ruimte elders.

Hoe zit het met de bereikbaarheid en ligging?

Naar de mening van de fractie van Bruisend Noordwijk is ook hier sprake van een positief saldo. Het pand ligt centraal in de gemeente en is goed bereikbaar via de Duinwetering. Het nog redelijk nieuwe gebouw uit 1992 bevindt zich ook niet midden in een woonwijk, zodat er niet zo snel sprake zal zijn van overlast. De bereikbaarheid is uiteraard vooral van belang voor brandweer en politie.

Wat is de positie en het stemgedrag van Bruisend Noordwijk?

Soms wordt ons wel eens de vraag gesteld of we nu coalitie- of oppositiepartij zijn. Mijn antwoord is dan steevast: “geen van beide”. Wij varen een koers op basis van inhoud en wanneer en goede voorstellen komen van de kant van het college, dan omarmen wij dat. Dat is onder ander nu het geval bij de aankoop van het politiepand. In feite een win-winsituatie, waar de inwoners beter van worden. Financieel beter en mooie en goed bereikbare centrale maatschappelijke voorzieningen. Maar let wel: dit is dus geen vrijbrief voor het college. Wanneer zaken aan de orde komen, waar we het absoluut niet mee eens zijn, dan zullen we ons kritisch gedragen en komen met alternatieven.

In dit geval verbaast het ons, dat het voorstel zo kritisch werd ontvangen door met name de oppositiepartijen. De hoofdlijnen waren duidelijk, maar toch werden er maar liefst een dertigtal vragen gesteld. Deze werden vervolgens ook keurig beantwoord, maar troffen eigenlijk geen doel. Het raadsvoorstel bleef zoals het was en er veranderde geen komma of punt aan. En na de twee behandelingen in de commissie, zal er ook nog eens een behandeling volgen in de raad.

In de commissie heeft de fractie Bruisend Noordwijk naar voren gebracht, dat er vanuit de raad zou moeten worden gestuurd op hoofdlijnen en niet op basis van punten en komma’s. Dat heeft dat sturen vanuit “kaderstelling”. Dat is een andere rol dan die van het college of een wethouder. Dat zijn uitvoerders. De wethouders dragen voorstellen aan, bereiden die voor en zullen de beslissingen van de raad verder uitvoeren. Kortom: het zijn twee totaal verschillende rollen. En dan is het niet goed, wanneer de raad op de stoel van de wethouder wil gaan klimmen. Dat heeft geen nu en is niet van meerwaarde. Het leidt alleen maar tot ingewikkelde en warrige discussies, die niet meer te volgen zijn voor inwoners. Op dat moment is er ook nauwelijks nog sprake van openbare controle. Inwoners wordt zand in de ogen gestrooid of op het verkeerde been gezet.

Zijn andere bestemmingen realistisch?

Er werd geopperd door sommige commissieleden, dat we ook zouden kunnen denken aan woningbouw of het ombouwen tot bijvoorbeeld startersappartementen in of op het terrein van het politiegebouw. Op het oog verleidelijk, omdat er nu uiteraard een groot en schreeuwend tekort is aan woningen in de sector goedkoop en middelduur. Wel de vraag of dat realistisch is: het zo ten koste gaan van een enorme kapitaalvernietiging rond dit pand uit 1992, dat nog in uitstekende staat verkeert. Uiteraard kunnen we van alles bedenken voor deze bestemming, maar moeten behalve de kosten ook rekening houden met stedenbouwkundige inpassing en mogelijkheden. We moeten realistisch blijven, ook de hier geplande maatschappelijk functies zijn hard nodig en moeten centraal en goed gehuisvest worden.

Is het politiebureau een bijenhotel of een wespennest?

Vorige week opende de wethouder een bijenhotel bij het Northgo College. Een dankbare handeling en veel applaus. Nu, op nog geen honderd meter afstand, vecht dezelfde wethouder voor de aankoop van het politiebureau. Dat heeft meer weg van een wespennest, waarbij wij ons afvragen of de stekelige en uiterst kritische vragen, die gesteld zijn, nog realistisch zijn.

You may also like

Laat een reactie achter