Jaap de Moor

Jaap de Moor

Fractievoorzitter


Dag Noordwijk! Mijn naam is Jaap de Moor, vader van 3 kinderen met 8 kleinkinderen. Met een aantal tussenpozen ben ik sinds 2002 actief in de plaatselijke politiek. Ik ben werkzaam geweest in zowel technische als juridische functies. Voor mij is het een uitdaging om me dienstbaar op te stellen voor de plaatselijke gemeenschap en dat doe ik met plezier. Met genoegen zoek ik zaken, die niet transparant zijn tot op het bot uit en probeer daarin zo goed mogelijk te adviseren. Hoe is het gekomen tot Bruisend Noordwijk? Rond de jaarwisseling ben ik een éénmansfractie begonnen, waarbij ik me voornam te komen met nieuwe bruisende ideeën op basis van ervaring en een transparantie besluitvorming. Door de gedachte van “bruisende” ideeën was de naam voor deze mooie nieuwe partij al snel geboren. Een lokale partij, die opkomt voor de belangen van alle inwoners van alle kernen. Geen geleuter of dikke beleidsnota’s, maar heldere taal en snelle besluitvorming! Mijn verdere ambitie? Samen de partij zo goed, sterk en transparant mogelijk neerzetten en meedoen aan de verkiezingen van 2022!
Samen met u als kiezer moet dat lukken