Home Bruisend Nieuws Kuren, cultuur, gezondheid en woningbouw

Kuren, cultuur, gezondheid en woningbouw

Column Karin van 't Hoff (Lijst 9 # 7)

Door Jaap_M

Allemaal onderwerp, die ver van elkaar lijken te staan of is er samenhang?

Die samenhang is er naar mijn mening wel degelijk. Zowel het kuren, het kunnen beleven en ervaren van culturele voorzieningen, maar ook het goed en prettig kunnen wonen in een fijne leefomgeving dragen allemaal bij aan onze algehele gezondheid. Zowel fysiek als mentaal.

 

De Kuuroordvisie

Kuren is een manier om lichamelijk en geestelijk helemaal tot rust te komen, met name door het nemen van baden en andere ontspannende activiteiten. Meestal zijn kuuroorden gesitueerd bij heilzame bronnen, aan de kust of in de bergen.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 22 februari aanstaande wordt door het college voorgesteld akkoord te gaan met het vaststellen van de Kuuroordvisie. Een vervolg op het eerder aan de gemeente Noordwijk verstrekte predicaat heilzame zeebadplaats, dat werd ontvangen van de ESPA (European Spas Association). Een eervolle erkenning.

Met het vaststellen van de kuuroordvisie maakt de gemeente Noordwijk de keuze wat voor badplaats ze wil zijn. Nationaal en internationaal wil de gemeente zich positioneren als een volwaardige en gekwalificeerde “health destination”. Vrij vertaald: een plek om te werken aan je gezondheid.

 

Hoe staat Bruisend Noordwijk hierin?

Tijdens de voorbereidende commissievergaderingen hebben we aandacht gevraagd voor voldoende draagvlak onder de inwoners voor deze visie. Het moet namelijk niet alleen een visie worden voor de “happy few”. Ook onze inwoners moeten volledig kunnen profiteren van deze upgrading. Minimaal op het terrein van gezondheidswinst, maar ook financieel moet er sprake zijn van evenwicht. De baten moeten dan niet alleen ten goede komen aan bijvoorbeeld het horecamanagement, maar aan de gehele gemeenschap. In het raadsvoorstel worden bedragen tot in totaal € 700.000 vrij gemaakt, waarvan Bruisend Noordwijk vindt, dat minimaal dat zelfde bedrag op termijn weer terug zal moeten vloeien in de gemeentekas.

 

Wat ging er vooraf aan het kuren?

Kuren lijkt van deze tijd, maar niets is minder waar.

In het verleden was er ook bij de psychiatrische afdeling Sint Bavo al een longafdeling, waar katholieke cliënten konden bijkomen van de slechte stadslucht en oorlogsperikelen. Het was nog een setting van de oude stempel.

De directie en de psychiaters waren chique en aten aan chique diners. Er was een mooie Franse tuin aan de voorzijde van het statige hoofdgebouw aangelegd met geurende rozen. En verder op het terrein was er een fraaie Engelse tuin aangelegd.

 

Van psychiatrische inrichting naar woningbouw op “Landgoed in den Houte”

Een aantal jaren geleden werd de benodigde grond voor de bouw gekocht door een tweetal projectontwikkelaars met de bedoeling er een woonwijk neer te zetten met een omvang van 700 woningen. Daarbij werden afspraken gemaakt over de verdeling van woningen over de verschillende segmenten, zoals 30% sociale woningbouw.

Ook werden afspraken gemaakt over de renovatie van verschillende waardevolle cultuurhistorische elementen, zoals het Pesthuis, het hoofdgebouw, de begraafplaats, de Franse en Engelse tuin en het behoud van de Dierenhoeve.

 

De knelpunten bij de woningbouw

  • Er zijn onvoldoende tot geen afspraken gemaakt over de categorie middelduur, die beschikbaar zou moeten komen voor met name starters op de woningmarkt. Nu is het òf sociaal òf gelijk heel duur.
  • Er is een bomenplan opgesteld, waarbij iedere te verwijderen boom vervangen zou worden door een nieuw exemplaar. Naar de mening van direct betrokkenen worden de aantallen niet gehaald, er wordt onvoldoende gecontroleerd en er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd.
  • Zowel het Pesthuis als het Hoofdgebouw liggen er verpauperd bij en raken per dag meer in verval. Ook daar wordt niet gehandhaafd, terwijl het hoofdgebouw een monumentale status heeft en de eigenaar zondermeer onderhoudsplichtig is. Eerdere aanschrijvingen werden aan de laars gelapt.

 

De moraal van het verhaal

Als gemeente Noordwijk echt een kuuroord wil worden, dan zal zij ook blijvend aandacht moeten hebben voor de cultuurhistorische waarde van de omgeving, voldoende aandacht voor behoud van waardevolle elementen en het behoud van het bomenbestand. Dat doet ook eer aan de toevoeging “hout” in Noordwijkerhout. Alle dorpen in onze nieuwe gemeente zullen dan bij kunnen dragen aan de realisering van de Kuuroordvisie op basis van eigen identiteit en eigen mogelijkheden.

Daarnaast voldoende groen, een gezond bomenbestand, schone lucht bij wijze van boost voor de algehele gezondheid van onze inwoners en bezoekers.

You may also like

Laat een reactie achter