Home Bestuur en dienstverlening Ledenraad Bruisend Noordwijk is nu aan zet!

Ledenraad Bruisend Noordwijk is nu aan zet!

Verantwoording financiën

Door Jaap_M

Zeer tot verdriet van ons bestuur is er de afgelopen weken veel mist ontstaan door onjuiste berichtgeving in de pers. Hoewel de laatste paar dagen er ook weer wat ruimte is voor nuance en een meer evenwichtige berichtgeving.

 

Berichtgeving in de pers

Diverse nieuwsmedia hebben gemeend berichtgeving klakkeloos te moeten overnemen zonder toepassing van hoor en wederhoor. Daardoor werden inwoners volstrekt op het verkeerde been gezet en ontstond een sfeer van verdachtmakingen richting de bestuursvoorzitter. De sfeer was gezet. Het ging lijken op “trial by media”. Eigenlijk aantijgingen met holle kreten, die niet werden ingevuld. Het zou gaan om intimidaties, grensoverschrijdend gedrag en financieel wanbeheer. Onbegrijpelijk dus, dat de betreffende media zo weinig kritisch deze aantijgingen overnamen. Het was puur laster en smaad ofwel een goedkope en doorzichtige poging om door middel van een coupe de vereniging over te nemen.

 

De intenties van de bestuursvoorzitter van Bruisend Noordwijk

De bestuursvoorzitter heeft vanaf de oprichting van Bruisend Noordwijk getracht naar eer en geweten het schip op koers te houden, maar geeft ook ruiterlijk toe, dat er fouten zijn gemaakt in de registratie in het Handelsregister. Inschrijving van nieuwe bestuurders had namelijk enkel plaats mogen vinden ná benoeming door de ledenraad. Een inschrijving ad-interim, voorafgaand aan een ledenraad, was dus niet mogelijk,  zo weten we inmiddels uit een schrijven van de Kamer van Koophandel. De komende ledenraad zal verzocht worden aan de leden om te komen tot correctie: bestuurders, die eerst benoemd worden door de ledenraad en vervolgens ingeschreven in het Handelsregister.

Het financiële jaarverslag

Bruisend Noordwijk is volstrekt transparant over de eigen financiën en het beheer daarvan. Zie daarvoor de bijgevoegde jaarverslag financieel verslag 2020 Bruisend Noordwijk en financieel verslag 1 jan 2021-1 juli 2022 Bruisend Noordwijk, die ook zullen worden besproken in de komende jaarvergadering. In totaal is er voor een bedrag van € 3000 gedoneerd vanuit de eigen fractie. Het is dan wrang te moeten lezen, dat onze bestuursvoorzitter wordt beschuldigd van financieel wanbeheer en/of frauduleuze handelingen. Zonder de bestuursvoorzitter was de vereniging al lang failliet geweest.

Signaal naar andere partijen

Naar de mening van Bruisend Noordwijk zou het fantastisch zijn, wanneer alle partijen in de raad zouden komen tot openbaarmaking van de eigen jaarcijfers. Transparant en mooie info over donaties en kosten verkiezingscampagne. Wij zijn de eerste, wie volgt?

Ledenraad is het hoogste orgaan

Net als in de gemeente, waar de raad het hoogste orgaan is, zo is het ook in het verenigingsrecht. De algemene vergadering ofwel de ledenraad heeft het voor het zeggen en kan ingrijpen waar nodig. In ieder geval zal door alle (recente) gebeurtenissen de komende vergadering in het teken staan van het vaststellen van de jaarstukken en een blik op de toekomst. Om privacy-redenen zal deze niet openbaar zijn. Wel zal een openbare besluitenlijst worden vastgesteld.

You may also like

Laat een reactie achter