Home Bestuur en dienstverlening Lijstrekkersdebat BO, een korte terugblik

Lijstrekkersdebat BO, een korte terugblik

Column Jaap de Moor (Lijst 9, lijsttrekker)

Door Jaap_M

Op zaterdag 12 maart vond een afsluiting plaats van de campagne met het lijsttrekkersdebat vand e Bollenstreek Omroep (BO). Aanwezig waren alle lijstrekkers van de inmiddels 11 politieke partijen. Wat ging goed en wat ging minder goed in dit debat?

Namens Bruisend Noordwijk was aanwezig Jaap de Moor. In het voorstelrondje memoreerde hij de groei en opbouw van de partij Bruisend Noordwijk. Opgericht op 1 januari 2020 en dus een nog relatief jonge partij.

Met nog twee nieuwkomers telt het aantal gegadigde partijen nu 11. Wanneer deze alle de kiesdrempel halen, dan krijgen we dus echt een raad van 11. Al zal het geen vergelijkbaar feest worden als ons Carnavalsfeest. Zo worden er met regelmaat vragen gesteld over nut en noodzaak van zoveel partijen. Is dat wel nodig en leidt dat niet tot vertraging in de besluitvorming? Onderstaand zal ik uitleggen wat de meerwaarde is en kan zijn van meerdere of veel partijen in de raad.

Versplintering en de opkomst van lokale partijen

In vroeger tijden was het gemakkelijk, er waren hooguit een paar confessionele partijen, die met elkaar de macht deelden. Geen tegenspraak, vriendelijke en toegeeflijke raadsleden, die zich lieten sturen door een vette knipoog van een wethouder. Lange tijd waren het de KVP, de CHU of de ARP. En de burgemeester was slechts dienstbaar aan een college van confessionele raadsleden. De raadsvergadering werd geopend met het gebed en de vergadering verliep soepel en in harmonie.

Deze min of meer ongecontroleerde uitoefening van macht en gezag leidde tot onvrede bij inwoners en ook afsplitsing van partijen, die meer contact hadden met de samenleving. En ook niet geregeerd wilden worden door landelijk partijkader. Het gevolg laat zich raden: er ontstonden van lieverlee lokale partijen. Niet populistisch, wel populair. De opkomst is enorm en niemand wil eigenlijk meer terug naar de oude situatie

De keerzijde van veel partijen in de raad

De keerzijde van veel partijen in de raad heeft ertoe geleid, dat een ongecontroleerde vergaderstructuur of een slecht voorzitterschap met te weinig sturing snel kan leiden tot wanorde en chaos. Voorbeelden te over. Af en toe wanhopige voorzitters, die er niet in kunnen slagen tijdschema’s aan te houden. Vergaderingen tot diep in de nacht en raadsleden, die niet meer fit genoeg zijn voor zinvolle besluitvorming of min of meer omvallen van de slaap. Gevolg: verlies aan scherpte, verlies aan kwaliteit en vooral een gebrekkig functionerende democratie. De wijze waarop partijen zich manifesteren, liet zich ook wel zien in het debat van BO.

Het debat van BO (Bollenstreek Omroep)

Het debat leek in de verte wel op een haantjes-wedstrijd. Beetje pronken met de eigen veren en een beetje vliegen afvangen. Afijn: hoort er allemaal bij. Van een evenredige vertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht is helaas niet al te veel terecht gekomen:  9 mannen en 2 vrouwen. Is hier sprake van een zogenaamd glazen plafond?

Chaos werd in ieder geval voorkomen, dank zij de sturende leiding van Ard Zandbergen. En om de spreektijd te bewaken had hij een luide toeter. Daar was geen ontkomen aan.

De onderwerpen waren divers en leidden zo af en toe best tot enige diepgang.

Ondermijning

Helaas weinig diepgang ten aanzien van het onderwerp “ondermijning” > wat was nu de rol van de diverse partijen bij het ontstaan van het ondermijningsrapport? Wie waren de opdrachtgevers? Controleerde de raad eigen vlees bij het stemmen over moties, waaronder de motie “donkere dagen”? Het had verhelderd kunnen worden, indien de raad gekozen zou hebben voor een raadsonderzoek. Helaas dus niet, met als gevolg dat vanuit burgers initiatief is ontstaan voor een aparte procedure, waarbij alsnog getuigen onder ede gehoord zullen worden. Allemaal het gevolg van de slappe knieën van de raad in een eerdere fase.

 

Eigen volk eerst

Er kwam geen antwoord op de vraag of en in hoeverre partijen zich scharen achter “eigen volk eerst”-principes. Er werd ontwijkend geantwoord. Ook veel achteruitkijkverhalen, waarbij gekeken werd welk dorp veel of weinig had betaald of bijgedragen aan allerlei projecten. En of de reserves wel vergelijkbaar waren van die dorpen.  Bruisend Noordwijk gaf aan, dat de fusie het beste vergeleken kon worden met een huwelijk in gemeenschap van goederen. Je moet dan ook niet eeuwig blijven zeuren over de inbreng van bruid of bruidegom. Je trouwt en dan is het klaar. De fusie is geweest en dan moet je die achteruitkijkspiegel er maar een keer vanaf trappen voor wat betreft de financiële verantwoording.

 

woningbouw

Het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar is naar de mening van Bruisend Noordwijk niet ambities te noemen. Het college startte met een saldo van 22% sociaal en klopt zich op de borst wanneer dat 23% is over 10 jaar. Daarbij kan dan nog 2% particulier bezit worden opgeteld, dus 24% en 25%.

Maar bij lange na niet de 30% die we eigenlijk willen voor sociale woningbouw. Naar de mening van Bruisend Noordwijk moet er “gas op”: Ieder nieuw plan moet uitgaan van 40% sociaal en 40% middelduur. Dan komen we over 10 jaar wellicht uit op een eindsaldo van 30%.

 

Bouwen naast de bollen en niet tussen de bollen

Bruisend Noordwijk heeft al meerder malen met berekeningen aangetoond, dat er sprake is van een overschot aan bollengrond. De 2625 ha is dan ook niet heilig meer en er ontstaat ruimte voor alternatieve invulling of bestemmingen.

Woningbouw zou plaats kunnen vinden in het open gebied, maar aansluitend aan de bestaande dorpen. Dus geen clusters met GOM-woningen in het open middengebied. Het bollengebied moet dus open gehouden worden en niet versnipperd. Daarnaast zou er meer ruimte moeten zijn voor diversiteit en kunnen de meeste, zo niet alle, paardenweiden en moestuinen gehandhaafd worden onder welke titel dan ook. Het lijkt ondenkbaar deze liefhebbers van dier en natuur het leven maar zuur te blijven maken met een wegpestbeleid.

 

Samengevat

Best een aardig debat, al kunnen er geen harde conclusies worden getrokken en waren de partijen het meer oneens dan eens met elkaar. De inleiding suggereerde, dat de partijprogramma’s voor 80% eensluidend waren. De praktijk is anders en weerbarstiger. Of….er is in de partijprogramma’s sprake van verhullend taalgebruik.

 

You may also like

Laat een reactie achter