Home Bruisend Nieuws Meet en Greet met Bruisend Noordwijk

Meet en Greet met Bruisend Noordwijk

Aandacht Paardenweiden, moestuinen en leerlingenvervoer

Door Jaap_M

Vrijdagavond 15 oktober ontmoetten leden en sympathisanten elkaar bij hotel van der Geest in de Zeestraat voor een kennismaking met het campagneteam en het bestuur van Bruisend Noordwijk en om te luisteren naar enkele gastsprekers. Door hen werden presentaties gehouden over de paardenweiden c.a en het leerlingenvervoer.  Het was een mooi bezochte en zinvolle avond, waarbij goed geluiserd werd naar de inleidingen en er ook alle ruimte was voor het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. Ook vertegenwoordigers van enkele andere partijen uit de raad aanwezig als gast.

Paardenweiden en moestuinen

Cees Steenvoorden en Ellen Schelvis van de Stichting “Waarom Weg” hielden een gloedvolle Presentatie voor het behoud van de paardenweiden, moestuinen, hakhoutbosjes en boomgaarden in het buitengebied. Het gaat daarbij met name om mensen met hart voor dieren en de natuur, die het slachtoffer dreigen te worden van een niets ontziende handhaving door de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) in opdracht van de betrokken wethouders in de bollenstreek. Veel argumenten werden gewisseld voor het stopzetten van de huidige zinloze handhavingsacties, die het leven zuur maken van onze liefhebbers van het buitengebied.

Handhaving ook op basis van oude dogma’s en onjuiste aannames. De handhaving zou onmiddellijk moeten stoppen en dat was ook in lijn met de speerpunten, die al zijn opgenomen door Bruisend Noordwijk. Gezien het zwijgen van de meeste andere partijen in de raad of het wegduiken voor de argumentatie voor stoppen van de handhaving, lijkt er geen andere weg dan het opnemen van dit doel in het verkiezingsprogramma van Bruisend Noordwijk.

Leerlingenvervoer

Vervolgens waren daar Els Vink en Hashina van der Niet als betrokken ouders van het huidige leerlingenvervoer een goede Presentatie hielden met ook beeldende voorbeelden.

Op dit onderwerp werd ook al ingesproken bij de commissie Welzijn op 6 oktober met wisselend resultaat. Hoewel de betrokken wethouder aanwezig was, werd helaas niet toegestaan dat er kritische vragen gesteld zouden kunnen worden. Maar ook spontaan was er kennelijk geen reden voor een standpunt of mening van de zijde van het college. En dat is jammer, omdat “inspraak” op deze wijze dreigt te ontaarden in een nutteloze gedachtenwisseling. Insprekers worden op deze wijze bewust buiten de politieke meningsvorming gehouden.

De voorbeelden, die nu door Els en Hashina naar voren werden gebracht betroffen de harde werkelijkheid van volledig mislukt en vastgelopen leerlingenvervoer. Vervoer waar de gemeente eindverantwoordelijk voor is. Schrijnende situaties doen zich voor, waar zowel ouders als leerlingen zelf zwaar de dupe van zijn. De gemeente denkt nu aan het organiseren van een zogenaamd klanttevredenheidsonderzoek en er zullen nog schriftelijke vragen worden beantwoord. Maar de grote vraag is of dat voldoende zal zijn voor een structurele oplossing. Het lijkt allemaal “too late, too little”.

Lid worden, meedoen, meepraten en meebeslissen met Bruisend Noordwijk

Het was ons in ieder geval een genoegen om voor deze twee belangrijke onderwerp een platform te kunnen bieden.  Ook de speerpunten van de partij kwamen nog even aan bod en daarover ontstond een levendige discussie. Deze speerpunten zullen zich uiteindelijk vertalen in een verkiezingsprogramma, dat de komende maanden zal worden vastgesteld door de ledenraad van Bruisend Noordwijk.

Bent je nog geen lid en wil je straks ook meepraten en meebeslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst? Schroom niet: de jaarcontributie bedraagt € 20.  Zie link.

Wil je meer bekendheid geven aan de berichten van Bruisend Noordwijk? Nodig je vrienden dan uit om de pagina van Bruisend Noordwijk op Facebook te volgen. Het zal ons helpen om de komende tijd met succes mee te kunnen doen aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw beleid met een nieuwe partij!

 

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

You may also like

Laat een reactie achter