Meldpunt zendmastklachten

Straling

Met de opkomst van WIFI en meer moderne technieken, was lange tijd niet geheel duidelijk of dit gevolgen zou hebben voor de gezondheid van mensen. Inmiddels is duidelijk dat elektromagnetische velden kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarmee neemt tegenwoordig ook de belangstelling voor dit onderwerp toe. 

 

Wat is elektromagnetische straling?

Elektromagnetische straling is energie die de hele dag wordt afgegeven door apparatuur die zijn aangesloten op stroom. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons, radio’s of zendmasten. Daarnaast komt het regelmatig voor dat een apparaat of installatie zoals een lamp of stekker ook straling afgeeft. Er zijn verschillende soorten elektromagnetische straling.

 

Wat zijn de gevolgen van elektromagnetische straling?

Inmiddels wordt niet meer  bestreden dat elektromagnetische straling veel invloed kan hebben op het menselijk lichaam. Een bepaald percentage van de mensen is overgevoelig, waardoor verschillende gezondheidsklachten ontstaan.

Denk aan:

  • Slaapproblemen
  • Hoofdpijn en migraine
  • Duizeligheid
  • Depressies
  • Concentratieproblemen
  • Oogproblemen
  • Hoge bloeddruk
  • Branderige huid

Waarom is het belangrijk om dit in de gaten te houden?

Door straling te meten wordt in kaart gebracht of  deze elektromagnetische velden de gebruikelijke waarden overstijgt.  Na de komst van 5G, gaat ook begonnen worden met 6G en 7 G. Wij willen als Bruisend Noordwijk dat onze bewoners gezond blijven. Daarom hebben wij uw hulp nodig om in kaart te brengen hoe groot de problemen zijn en op welke locaties de klachten zich concentreren in Noordwijk, Noordijkerhout en de Zilk.

Woont u bijvoorbeeld in de buurt van een transformatorhuis of zendmast en heeft u onverklaarbare gezondheidsklachten? Meld dat!

Ondervindt u geluidhinder? Ook dat kunt u melden.

Meld hier je klachten over een zendmast in je naaste omgeving!

Verwerking van ontvangen gegevens zal anoniem plaatsvinden, uitsluitend op basis van postcode en huisnummer.