Home Bestuur en dienstverlening Nut en noodzaak van gemeenteraadsverkiezingen

Nut en noodzaak van gemeenteraadsverkiezingen

Column Renate van den Berg (Lijst 9 # 4)

Door Jaap_M

Ik ontmoet nog wel eens mensen, die zich afvragen wat de gemeenteraad eigenlijk kan doen binnen de gemeente. En hebben ze wel wat in de melk te brokkelen? Of, heeft Den Haag niet alle touwtjes in handen? Ik zal proberen uit te leggen, dat de gemeente en ook de gemeenteraad er werkelijk toe doet en veel invloed kan hebben op ons dagelijks leven.

 

De inbreng van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Daar worden besluiten genomen die invloed hebben op zaken als nieuwbouw, lokale belastingen, onderwijs en zorg. De andere organen binnen de gemeente, zoals het college van B en W, maar ook de burgemeester en het ambtenarenapparaat zijn daaraan ondergeschikt. Als gekozen gemeenteraadslid maak je deel uit van de raad, die gaat over de grotere en belangrijke beslissingen. Naast het uitzetten van de grote lijnen, controleert de raad ook het college van B en W en kijkt of dat college zijn taak wel goed uitvoert. Ook stelt de gemeenteraad de begroting en het financiële jaarverslag van de gemeente vast.

 

De samenstelling van de gemeenteraad

Het aantal zetels in de gemeenteraad is afhankelijk van de grootte van gemeente. In Noordwijk wonen ruim 44.000 inwoners en dat geeft recht op 27 zetels. De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente, zij dienen het contact te onderhouden met de inwoners en hun belangen mee te laten wegen in de besluitvorming. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen en wordt er een nieuwe raad samen gesteld.

 

De commissies van de gemeenteraad

De gemeenteraad kan raadscommissies instellen ter ondersteuning en advisering van de gemeenteraad. In deze commissies kunnen zowel raadsleden als niet-raadsleden uit een politieke partij plaatsnemen. Raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor en adviseren de gemeenteraad daarover. In Noordwijk zijn er op dit moment 3 raadscommissies:

  • De commissie Bestuur, Middelen en Economie (BME)
  • De commissie Welzijn
  • De commissie Ruimte

Mocht er een onderwerp zijn waarover u wilt meepraten dan is het mogelijk om gebruik te maken van spreekrecht tijdens de commissievergaderingen. Dit is mogelijk voor inwoners, bedrijven en instellingen.

 

Het uitoefenen van invloed op de gemeenteraad

Niet eenvoudig en best ingewikkeld. Begin met u zich te verdiepen in de verschillende partijen en hun standpunten. Kies wat bij u past en stem! Met uw stem zorgt u ervoor dat de partij van uw voorkeur een mogelijkheid heeft om zetels in de gemeenteraad te krijgen. Hoe hoger het aantal zetels van een politieke partij, hoe meer inspraak in de besluitvorming. De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke partij gevraagd Noordwijk toe te voegen aan de stemwijzer. Op die manier kunt u anoniem toetsen welke partij het beste aansluit bij uw standpunten. U vindt deze stemwijzer op www.noordwijk.stemwijzer.nl.

 

De wijze, waarop de stemmen verdeeld worden

Na het stemmen worden de stemmen geteld. Eerst worden de 27 zetels verdeeld over de verschillende partijen. Daarna worden de zetels per partij in principe verdeeld op basis van de volgorde van de lijst. Zijn echter op een “lagere” kandidaat veel voorkeursstemmen uitgebracht, dan kan deze met voorrang (of voorkeur) alsnog een raadszetel bemachtigen.

Kortom, als u een specifiek persoon in de gemeenteraad wilt zien, stem dan vooral op die persoon.

Met deze column wil ik u wat meer duidelijkheid geven over de taken van de gemeenteraad en het belang van uw stem. Immers, er wordt behoorlijk veel bepaald door de gemeenteraad. Zaken die invloed hebben op de leefomgeving van elke inwoner van een gemeente. Het is dus geen “ver van je bed show”, maar juist heel belangrijk om te laten horen welke politieke partij uw voorkeur heeft. Breng uw stem dan uit, dit kan op 14, 15 en 16 maart!

 

Bronnen:

www.politiekeambtsdragers.nl (27 feb 2022)

www.rijksoverheid.nl (27 feb 2022)

www.noordwijk.nl (27 feb 2022)

www.kiesraad.nl (27 feb 2022)

 

You may also like

Laat een antwoord achter aan sophia Annuleer antwoord