Home Bestuur en dienstverlening Ondermijning lokaal bestuur wordt onder het tapijt geschoven

Ondermijning lokaal bestuur wordt onder het tapijt geschoven

Dan maar door middel van nieuwe verkiezingen of via civiel recht of strafrecht

Door Jaap_M
Tijdens  de raadsvergadering van 13 juli diende de fractie van Bruisend Noordwijk een motie in om helderheid te krijgen over de totstandkoming van het rapport “ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur van Noordwijk”. In de motie werd verzocht daartoe om een raadsonderzoek, waarbij actoren gehoord zouden kunnen worden onder ede met als ultiem doel “waarheidsvinding”.
Jammer genoeg was er geen raadsmeerderheid en werd de motie dus niet aangenomen.

Dan maar via schriftelijke vragen

Omdat veel vragen onbeantwoord bleven, is daarna door de fractie nog geprobeerd duidelijkheid te krijgen door schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen waren gericht aan zowel het college als aan de burgemeester.
Helaas moet de fractie constateren, dat ook de beantwoording daarvan geen duidelijkheid  heeft gebracht over de rol van de actoren en ook in hoeverre er sprake is geweest van een zekere mate van innige samenwerking tussen de actoren in de periode van de donkere dagen.
Gezien deze uitkomsten moet de fractie constateren, dat er onvoldoende politiek draagvlak is om te komen tot helderheid en zal deze helderheid dus niet verkregen kunnen worden binnen de  huidige politieke verhoudingen. Daar zal de fractie het helaas mee moeten doen. Kennelijk zijn er te veel partijen, die niet gebaat zijn bij helderheid en duidelijkheid. En dat in weerwil van beloftes in diverse verkiezingsprogramma’s. Wie houdt nu wie voor de gek?

Dan maar door middel van nieuwe verkiezingen of via civiel recht of strafrecht

Mogelijk ontstaan nieuwe mogelijkheden na de volgende verkiezingen of zijn er andere routes buiten ons huidige bestuursrecht denkbaar, zoals het civiele recht of het strafrecht.

Waarom hier helderheid zo belangrijk is

In de periode vanaf de herindelingsverkiezingen in november 2018 was er tot januari 2019 nog geen sprake van een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuwe burgemeester. De oude actoren (burgemeester en college) werden geacht “op de stal” te passen, maar waren feitelijk niet democratisch gelegitimeerd. Deze periode is door de fractie in dubbele betekenis aangeduid als “donkere dagen”. Een periode ook, waarin het lokaal bestuur zich van zijn meest kwetsbare kant heeft laten zien. De fractie van Bruisend Noordwijk wil, rechtsom of linksom, dat de actoren onder ede kunnen worden gehoord. Liegen, bedriegen, verzwijgen en/of gladstrijken is er dan niet meer bij.

You may also like

Laat een reactie achter