Home Bruisend Nieuws Onderzoek naar nieuw zwembad Noordwijkerhout

Onderzoek naar nieuw zwembad Noordwijkerhout

Door Jaap_M

Vanuit het archief kwam de redactie van Bruisend Noordwijk een krantenartikel tegen over een nieuw zwembad in Noordwijkerhout. Wij citeren de Leidse Courant van 10 augustus 1988, dus bijna 33 jaar geleden (zie foto).

Het 14 jaar oude Kokkerbad, slopen of opknappen

Naar aanleiding van extern onderzoek had het college (unaniem) besloten dat er een nieuw zwembad zou moeten komen, waarbij werd uitgegaan van een verdubbeling van het aantal bezoekers. Men sprak ook de verwachting uit, dat de op het oog goedkopere oplossing van opknappen van het Kokkerbad op termijn meer geld zou gaan kosten dan slopen. Het nieuwe zwembad zou moeten komen bij de al bestaande Schelft, waarbij dan ook de grote zaal zou kunnen worden uitgebreid

Overeenkomst en verschillen van toen met nu

Uit dit kleine bericht blijkt wel, dat we toen te maken hadden met een sterk sturend college, waarin een opvallende rol leek te zijn weggelegd voor de (legendarische) wethouder Piet Heemskerk.

De bestuurders waren ook, meer dan nu, autoriteiten waar men als inwoner met respect tegenop keek. In de berichtgeving verder weinig over de rol van de gemeenteraad of dat er sprake was van bewonersparticipatie. Het is ook een bekend gegeven, dat in de vorige eeuw de raad vrij eenzijdig was samengesteld met enkele grote(re) partijen, die als het ware de koek verdeelden. Veel zaken werden gedaan in “achterkamertjes” en voor het decorum bestond er dan nog een gemeenteraad. Een wel of niet goedkeurend knikje van de wethouder was dikwijls voldoende om het stemgedrag te beïnvloeden.

Vanaf 2002 is de rol van de gemeenteraad veranderd

In 2002 was er een ingrijpende herziening van de gemeentewet en werd het “dualisme” ingevoerd.

De wethouders maakten geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad. Ze namen wel deel aan de vergaderingen, maar hooguit adviserend en hadden geen stemrecht. De bedoeling daarvan was, dat de raad een grotere en meer zelfstandige rol zou krijgen binnen de gemeente. Het doel was dus mooi en nobel, de praktijk laat nog vaak te wensen over. De huidige (grotere) partijen maken door het overwicht aan stemmen de dienst uit. Weinig ruimte dus voor nuance, inspraak, zeggenschap, laat staan invloed vanuit de kleinere partijen, die niet vertegenwoordigd zijn in de coalitie. In dat verband prijst Bruisend Noordwijk zich gelukkig met het feit, dat zij een nieuwe partij vormt binnen de raad en komt met nieuwe en frisse ideeën. Niet vanuit macht, wel vanuit gezag en met kennis van zaken!

You may also like

Laat een reactie achter