Home Bruisend Nieuws Ons drinkwater is in gevaar

Ons drinkwater is in gevaar

Boren naar aardwarmte is niet zonder gezondheidsrisico voor mens en dier

Door Jaap_M

Op 24 augustus werd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning naar proefboringen in de duinen naar aardwarmte verleend.

Het aangevraagde gebied genaamd Rijnland en is gelegen in gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Hillegom, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp (allen provincie Zuid-Holland) en Haarlemmermeer (provincie Noord-Holland). De oppervlakte van het gebied is 266,90 km2. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is zes jaar. [1]

Inmiddels heeft de provincie Zuid-Holland bezwaar aangetekend

Drinkwaterbedrijven luiden de noodklok

Nu de ene na de andere vergunning wordt verleend om de speuren naar aardwarmte en er geen uitzondering wordt gemaakt voor onze drinkwatergebieden, luiden drinkwaterbedrijven de noodklok. Zij vrezen voor vervuiling van ons drinkwater. [2]

Wat zijn de gevaren?

Als er na een succesvolle verkenning geboord gaat worden, bestaat het gevaar, dat er chemicaliën in het water terechtkomen. Het boren gebeurt tot op grote diepte, soms kilometers diep. Wanneer dat plaats zou vinden in drinkwatergebied, dan worden ook de grondlagen, die ons drinkwater beschermen tegen zoute kwel, doorboord. Daarbij ontstaan ook risico’s voor lekkage. En zowel de chemicaliën als de zoute kwel is dan niet alleen een direct gevaar voor de kwaliteit van ons drinkwater, maar ook voor de omliggende teeltgronden van bijvoorbeeld de Bollenstreek.

Waarom nu zoeken, wanneer je toch niet mag oppompen?

Voor de concessiehouders lijkt het een zinloze investering om te gaan zoeken naar aardwarmte, zolang er grote bezwaren zijn vanuit de provinciale overheden. En dat zijn niet alleen bezwaren tegen direct boren in waterwingebieden, maar ook tegen het zogenaamde “schuinboren”. Bij dat schuinboren wordt geboord vanaf de randen en dus net buiten een waterwingebied en vervolgens tot onder dat gebied. De risico’s zijn in die situatie niet minder.

Er zullen geen omgevingsvergunningen verstrekt mogen worden

De fractie van Bruisend Noordwijk zal er bij het college op aandringen nu al een krachtig tegengeluid te laten horen en op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan de huidige proefboringen en de mogelijk toekomstige boringen naar aardwarmte in waterwingebieden, inclusief de zogenaamde schuinboringen. Genoemde tegengeluiden kunnen nu al geuit worden richting concessiehouders, zodat geen valse verwachtingen gewekt worden of zinloze investeringen worden gedaan. Zogenaamde intentieovereenkomsten zullen dat moeten uitsluiten.

Bromtonen en trillingen

Veelvuldig wordt de fractie van Bruisend Noordwijk al benaderd door inwoners, die last hebben van bromtonen of trillingen. Aan de ene kant moeilijk te duiden, aan de andere kant lijkt er een verband met de proefboringen. De proefboringen worden namelijk uitgevoerd door middel van geluidsgolven en/of (kleine) explosies. Via de ondergrond kunnen vervolgens (lage) geluidsgolven kilometers ver doordringen tot in woongebieden.

Waarom schriftelijke vragen?

De fractie wil meer informatie van het college van B en W van Noordwijk over de eigen positie binnen dit krachtenveld en heeft daarover dan ook schriftelijke vragen gesteld. Die moeten binnen een termijn van 30 dagen worden beantwoord.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-39442.html

[2] https://www.ad.nl/binnenland/drinkwater-in-gevaar-door-aardwarmte-waterbedrijven-vrezen-vervuiling~a69ce461/

You may also like

Laat een reactie achter