Wil je betrokken worden en je gesteund voelen door een daadkrachtige partij, dan nodigen wij je uit om lid te worden

Bruisend Nieuws

Bestuur en dienstverlening

Veiligheid

Verkeer en parkeren

Economie

Onderwijs

Sport en cultuur

Sociaal domein en volksgezondheid

Duurzaamheid en leeftomgeving

Wonen en ruimte

Waarom kies je voor Bruisend Noordwijk?

Bruisend Noordwijk staat voor een krachtige en lokale inbreng in onze gemeente. Daarbij willen wij als partij ook een brug slaan van inwoners en ondernemers naar het gemeentebestuur.

Als lid kun je direct meepraten over onderwerpen, die je aan het hart liggen. Of zelf nieuwe onderwerpen aandragen, die aandacht verdienen binnen onze gemeente. Vanuit de fractie kunnen wij je zorgen en klachten overbrengen. Denk daarbij aan woningbouw, natuurbehoud, zwerfafval, geluidsoverlast, luchtvervuiling, parkeerbeleid, knelpunten bij ondernemers, dorpsbehoud of vraagstukken in het buitengebied rondom Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

01/ Bestuur

Bruisend Noordwijk is een nieuwe partij, die staat voor transparant en daadkrachtig bestuur!

02/ Toekomst

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral moeten richten op toekomstige uitdagingen.

03/ Verbinding

Een korte, duidelijke en heldere verbinding leggen vanuit inwoners en ondernemers van
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk naar het gemeentebestuur

04/ Daadkracht

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor onder andere spoedzoekers en de wijze, waarop handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten plaats zou moeten vinden. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost.

05/ Oplossingsgericht

En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht. Dat betekent sneller werken aan oplossingen en minder geleuter aan de koffietafel of in achterkamertjes.

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk

Bruisend Noordwijk steunen

Ondersteun Bruisend Noordwijk in hun missie

Met een vrijwillige donatie help je uiteraard de vereniging Bruisend Noordwijk om haar doelen te bereiken.

Doelen, die pas bereikt kunnen worden door invloed uit te oefenen in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten.

Door het voeren van campagnes en het geven van informatie aan inwoners en ondernemers werken we aan het realiseren van de idealen van Bruisend Noordwijk en hun leden.

Bruisend Noordwijk heeft een ANBI-status. Dit betekent dat je bijdrage aftrekbaar is voor de belasting. En dat er geregeld controle is op de besteding van de doelen die Bruisend Noordwijk nastreeft voor de gemeenschap.

Fractieleden Bruisend Noordwijjk

Maak kennis met

Jaap de Moor
Fractievoorzitter
Joost van Hameren
Commissielid
Johan van Hameren
Commissielid

Wil je contact met Bruisend Noordwijk?

Dat kan! Voor vragen over de partij, lidmaatschap, inhoudelijke inbreng, tips, klachten of een andere vraag kunnen jullie contact opnemen via onderstaande knop.