Home Bruisend Nieuws Please do not enter the flower fields!

Please do not enter the flower fields!

naar de bollen, uit de bollen

Door Jaap_M

Ogenschijnlijk tot grote ergernis van bollenkwekers worden momenteel massaal de bollenvelden niet alleen bezocht, maar vooral betreden. Met als gevolg schade aan de bollen en mogelijke verspreiding van ziektes.

Toeristen lopen dwars door de velden om maar vooral de mooiste selfie te kunnen schieten. Acties als “enjoy our flowers, respect our pride”, dat sinds een aantal jaren wordt ingezet als publiciteitsoffensief, lijken weinig zoden aan de dijk te zetten. Maar ook de inzet van zogenaamde bollenambassadeurs om toeristen vriendelijk, doch dringend op andere gedachten te brengen, oogsten weinig succes.

Er zou ook nog gedacht kunnen worden aan betere afzettingen en tenslotte handhaving door bijvoorbeeld BOA’s of de inzet van ATC Noordwijk als steward/toezichthouder.

Naar de mening van de bollenkwekers maken bordjes, afzetlinten of dranghekken weinig indruk op toeristen.

Follow the money

Alle activiteiten en meningen rond dit thema lijken ook wel voort te borduren op ons verdienmodel ofwel “follow the money”:

  • Toeristen zijn welkom, want zij betalen bij meerdaags verblijf toeristenbelasting en dat komt de gemeenschap ten goede
  • Toeristen bezoeken onze terrassen en consumeren
  • Toeristen bezoeken de bloemenvelden en worden verleid om een paar bossen tulpen te kopen bij de bloemenstal van de kweker

Het lijkt een kwestie van aantrekken en afstoten. Met enorme reclamebudgetten worden toeristen “in den vreemde” verleid om een bezoek te brengen aan de Bollenstreek. Dan lijkt het een onbegonnen taak hen vervolgens te verbieden die fantastische selfie voor het thuisfront te schieten.

Er is op dit moment geen duidelijk beleid en handhaving

De tweeslachtigheid wordt nog eens geïllustreerd door bijgevoegde foto, waarbij toeristen wordt aangetrokken door een bloemenstal, direct naast een minimaal 6 meter brede opening in het hekwerk. De aanduiding “please do not enter the flower fields” lijkt in dat geval zinloos en eerder een uitnodiging tot betreden.

Naar de mening van Bruisend Noordwijk moeten er betere afspraken worden gemaakt over handhaving en voorlichting, waarbij ook aandacht voor al bestaande alternatieven, zoals de speciale selfievelden en de openstelling van de Keukenhof.

You may also like

Laat een reactie achter