Home Bestuur en dienstverlening Stagnatiekosten Sportpark SJC

Stagnatiekosten Sportpark SJC

Door Jaap_M

Stagmatiekosten van € 1,9 miljoen moeten worden betaald

Op 15 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders per brief de raad geïnformeerd over de renovatie van Sportpark SJC aan de Lageweg en het feit, dat de gemeente  door de hoofdaannnemer is aangespoken op stagnatiekosten van € 1,9 miljoen.  Omdat het college verder oponthoud van de bouw wil voorkomen, stelt zij de raad voor genoemd bedrag bij wijze van voorschot en zonder erkenning van aansprakelijkheid, beschikbaar te doen stellen.

Omdat de openbare brief desalniettemin leidt tot veel onduidelijkheden zijn door de fractie van Bruisend Noordwijk vandaag een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.  Daarbij wil en kan de fractie uiteraard op geen enkele wijze vooruit lopen op eventueel nog te voeren schikkingsonderhandelingen of civiele procedures.

Vragen over de techniek

Het is allereerst de vraag of een gewapend betonnen wand verstevigd kan worden met extra wapening, omdat wapening in beton normaliter dient om een trekbelasting op te vangen en niet een drukbelasting. Dus hoe zit dit? Om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie, heeft de fractie nog geprobeerd toegang te krijgen tot het bouwterrein, doch dat werd helaas niet toegestaan door de hoofduitvoerder.

Hoe zit het met de constructeur?

Het lijkt erop, dat het college vooral een grote verantwoordelijkheid legt bij de constructeur. De fractie wil dan ook weten hoe het kan, dat de foutieve berekeningen twee maal zijn uitgevoerd en er geen sprake was van een second opinion of in ieder geval voldoende controle.

Hoe zit het met de gezagsrealaties en onderlinge verantwoordelijkheden?

Werkte de constructeur direct voor de gemeente of voor de hoofdaannemer en wat was de relatie tot bouw- en woningtoezicht? En welke positie nam de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) in?

Da hamvraag blijft “Wie is eindverantwoordelijk?” voor het totale proces

Het college wil daar niet op vooruit lopen, maar sluit niet uit dat de voor te schieten stagnatiekosten niet meer (volledig) verhaald zullen kunnen worden. In dat geval lijkt er een grote eindverantwoordelijkheid te liggen bij het college en de portefeuillehouder in het bijzonder voor de schadepast van 1,9 miljoen. Daarbij zul je je niet zozeer de vraag moeten stellen of dat geld ergens in de begroting gevonden kan worden, maar of het verantwoord is dit bedrag af te wentelen op de gemeenschap.

 

[1] https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5012b71b-3af5-4b86-8e87-0fd9e2a6c0fc?documentId=97bd4806-2be5-49b5-a3f3-e9fcf5069d7d

You may also like

Laat een reactie achter