Home Bestuur en dienstverlening Uitbreiding fractie Bruisend Noordwijk

Uitbreiding fractie Bruisend Noordwijk

Door Jaap_M

De fractie van Bruisend Noordwijk is versterkt door de komst van Johan van Hameren als nieuw commissielid. Voor ons uiteraard een welkome aanvulling.

De benoeming heeft plaatsgevonden in de gemeenteraadsvergadering van 13 april. Met de komst van Johan bestaat de fractie nu uit 3 personen, te weten Jaap de Moor (raadslid), Cathérine Vergouw ( commissielid) en Johan van Hameren (commissielid).

Johan is geen onbekende in Noordwijk en  heeft direct uitgesproken zich te willen inzetten voor alle kernen. En om dat kracht bij te zetten, is de eerste foto geschoten voor de Witte Kerk te Noordwijkerhout. Op zijn wensenlijst staat nu nog een bezoek aan De Zilk! Het gaat dus allemaal zeker goed komen.

De komende campagne.

Met de komst van Johan zal de fractie in staat zijn om te komen tot een betere en meer gespreide werkverdeling van het raads- en commissiewerk. En in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal daarbij zo ook meer ruimte gevonden kunnen worden voor het voeren van een zinvolle campagne. Daarbij zal de fractie ook ondersteund worden door inmiddels aangesloten leden, die de speerpunten van Bruisend Noordwijk kunnen onderschrijven.

Onze strategie.

Daarover hebben we geen geheimen.

Bruisend Noordwijk is een partij, die staat voor transparant en daadkrachtig bestuur!

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral moeten en zullen richten op  toekomstige uitdagingen binnen de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

In verbinding met inwoners en ondernemers en met de “Blik op een Bruisend Noordwijk”!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, flexwoningen en een minder rigoureuze wijze van handhaving in het buitengebied. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost door het bevorderen van doorstroming, het tegengaan van scheefwonen en het met spoed aanvullen van het contingent sociale woningen.

En zo zijn er heel veel meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.

Meedoen met Bruisend Noordwijk.

Doordat wij een nieuwe partij zijn binnen de gemeente Noordwijk zijn onze speerpunten in wording, maar krijgen gaandeweg wel steeds meer vorm en inhoud. Wilt u betrokken worden bij de verdere opbouw en uitbouw van onze partij? Of wilt u een bijdrage leveren aan het uitdragen van onze speerpunten? Of wilt u de partij op andere wijze steunen? U kunt lid worden of donateur. Maar ook kunt u vrijblijvend informatie aandragen of inwinnen via ons contactformulier of het inzenden van een mail aan info@bruisendnoordwijk.nl

You may also like

Laat een reactie achter