Home Bestuur en dienstverlening Veiligheid en Veiligheidsbeleving

Veiligheid en Veiligheidsbeleving

Column William Plug

Door Jaap_M

Veiligheid, wat is veiligheid en hoe beleven we veiligheid?

Veiligheid betekent dat mensen effectief beschermd zijn tegen persoonlijk leed (aantasting van lichamelijke en geestelijke integriteit) en materieel leed (schade aan goederen, dus leed als er goederen kapot gemaakt of gestolen worden).

Maar er is meer dan alleen de cijfertjes over incidenten of meldingen. Het gaat ook om het gevoel van veiligheid.

De één ervaart veiligheid door veel blauw op straat, de ander juist door bijvoorbeeld cameratoezicht. Of doordat er controles plaats vinden in de openbare ruimte. Kortom een onderwerp met veel haken en ogen,  waar wij met zorg mee om willen gaan.

Onze veiligheid in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk

Het zal u niet ontgaan zijn dat de veiligheid in onze gemeente de laatste tijd onderwerp van gesprek is.

Niet alleen de vernieuwde rotondes voor wat betreft verkeersveiligheid van met name de kwetsbare verkeersdeelnemers, maar ook het aantal woning inbraken, diefstal en geweld dat toeneemt in de uitgaansgebieden of vernielingen, die plaatsvinden van zowel persoonlijk als publiek eigendom.

De cijfers in vergelijking tot voorgaande jaren geven aan dat de geregistreerde misdrijven in 2018 afnamen en dat lijkt dus het goede nieuws. Helaas blijkt uit diezelfde statistieken echter ook, dat het aantal misdrijven toch weer oploopt. Waar het in 2019 het laagste was in de afgelopen 10 jaar met 1680 geregistreerde misdrijven, zagen wij dat aantal dit jaar weer stijgen naar 1745 misdrijven. En dan gaat het dus alleen over het aantal geregistreerde misdrijven.

De visie van Bruisend Noordwijk

Vanuit onze visie zijn wij van mening, dat onze inspanningen erop gericht moeten zijn ons handhavingsapparaat niet extra te belasten, maar juist te ondersteunen met voldoende tools of wel hulpmiddelen voor onze dienders:  onze wijkagenten, recherche, reguliere politie en BOA’s (de zogenaamde buitengewoon opsporingsambtenaren).

Is er sprake is van hotspots in vernielingen, geweld of overlast op specifieke locaties en op bepaalde tijdstippen? Wijs die dan aan als veiligheidsrisicogebied met uitgebreidere bevoegdheden tot fouillering of camerabewaking.

Preventief fouilleren en het uitbreiden van permanent camera toezicht in het bijvoorbeeld uitgaansgebieden en de aanloopstraten is dan zeer effectief voor handhaving van de openbare orde, waarbij vandalisme kan worden tegen gegaan.

De gemeente Katwijk en Noordwijk hebben de handen al in één  geslagen en camera’s geplaatst die elke vrijdag en zaterdag live kunnen worden bekeken door de politie. Door constatering op heterdaad kan ook sneller repressief worden ingegrepen.

Het  kostenplaatje

Wat moet dat allemaal kosten hoor ik u als inwoner denken… .en ja daar denken wij ook zeker met u mee. Want uiteindelijk gaat het om het effectief besteden van gemeenschapsgeld.

De kosten voor het plaatsen van camera’s en deze live te laten bekijken door politie zal inderdaad niet goedkoop zijn, maar denkt u eens aan al die bushokjes die door vernieling elke keer gerepareerd moeten worden, denk eens aan de schade en ziekenhuis kosten die een persoon heeft die op straat in elkaar geslagen is of de kosten die u moet maken als er in uw woning of auto is ingebroken. Het zou toch niet meer dan rechtvaardig zijn om deze kosten te verhalen op de daders? Zeker als die U persoonlijke eigendom hebben vernield.

Uitbreiding van het camerasysteem lijkt een serieuze optie, waarbij we de kosten en baten vooraf goed moeten wegen. Ons streven is om daarbij te onderzoeken of en op welke wijze we onze mooie gemeente een stukje veiliger te maken..

En dan vergeten we bijna nog de nieuwe ringdoorbel waarbij de eigen camera wordt gebruikt, ..nou ja, laten wij het daar een andere keer over hebben…

 

 

 

You may also like

Laat een reactie achter