Home Bestuur en dienstverlening Verandering in de politiek van Noordwijk

Verandering in de politiek van Noordwijk

Column Jeroen Arbouw (Lijst 9 # 2)

Door Jaap_M

Sinds 12 dagen kijk ik iedere keer geschokt naar het nieuws. Een man die alles wat menselijk is om zeep probeert te brengen. En dat lukt hem, zo blijkt uit de verschrikkelijke nieuwsberichten die ik dagelijks zie en volg. Ondanks dat, blijft een volk, dat door deze man wordt aangevallen, standvastig overeind staan met de middelen die zij voor handen hebben, met alle gevolgen van dien. En naast dat krachtige volk, is ook de wereld opgestaan. De wereld die voor deze 12 dagen verdeeld was in alle opzichten. Alle landen verenigd met maar een doel! Het herstellen van de vrede en veiligheid en het helpen van hen die dat nodig hebben. Hetzelfde volk dat wordt aangevallen. Ik heb het hier over de Oekraïne. Wat daar gebeurt tart alles! En ook in Nederland zijn wij het eens. Samen!! Is het sleutelwoord. Samen in vrijheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Om te laten zien dat wij achter het volk staan dat wordt aangevallen.

Het zaaien van verdeeldheid

Hoe anders gedragen wij ons bij de lokale verkiezingen. Want hoe bestaat het, dat we op het wereldtoneel eenheid uit kunnen stralen, maar er lokaal verdeeldheid wordt gezaaid met woorden als “leugens”, “zetelrovers”, “eigen volk eerst”, “Noordwijk voor de Noordwijkers”, “Noordwijkerhout voor de Noordwijkerhouters” of woorden van gelijke aard of strekking?  Het riekt naar het indruisen tegen elk artikel in de grondwet en ook al is dit soort retoriek moreel verwerpelijk, het heeft wel het kennelijk beoogde effect. Waarom, zult u denken. Dat zal ik u proberen uit te leggen.

De huidige politieke meerderheid binnen het college

Het is wrang, dat uitgerekend de twee partijen van “eigen volk eerst” en ook elkaars tegenpolen, het college hebben geholpen aan een riante meerderheid binnen het college. Hoe kon en kan dat? En waarom hebben deze lokale partijen genoegen genomen met verwatering van de eigen principes ten koste van een volledige bebouwing van Bronsgeest? Het antwoord ligt in het verlangen om deel te mogen uitmaken van het college, waarin de twee landelijke partijen feitelijk de dienst uitmaken.

Herhaling van zetten

Er zit ook een strategie achter de campagnes “eigen volk eerst”. Door polarisatie van het debat wil men de kiezers drijven in de richting van elkaars lokale partijen, die op hun beurt weer verzocht zullen worden het college aan een meerderheid te helpen.

Wrang ook, omdat veel mensen op niet mis te verstane wijze te kennen hebben gegeven het niet eens te zijn met de huidige lokale politiek. De politiek die op dit moment regeert binnen uw gemeente. Onze gemeente! De partijen die in het huidige college zitting hebben en het geldende beleid voeren. En hoe kan er verandering komen met de nu 11 partijen die zich hebben aangemeld aan het verkiezingsfront. “Versnipperd” hoor ik u veel zeggen. Dus is het lastig kiezen.

Polariseren en isoleren

Door bewoners van de verschillende dorpen spreekwoordelijk te “isoleren”, door hen tegen elkaar uit te spelen, door hen uitsluitend op een eigen partij te laten kiezen, uit angst of boosheid van de “eigen volk eerst” retoriek van een (andere) zittende partij, komt de zittende macht automatisch weer terug in de collegebanken. Doorziet u het al?

Als het lukt wat deze twee zittende partijen hebben bedacht, zullen diezelfde twee partijen die dit voorstaan, weer door u worden herkozen. Want zoals u vaak stelt: ”Zij kiezen voor zichzelf, dus wij kiezen ook voor onszelf”. Met als resultaat dat u, door deze “gecreëerde verdeeldheid”, geen verandering krijgt waar u op hoopte.

En u? U krijgt de spreekwoordelijke “schuld”, want u bent immers vrij om te kiezen wat u wilde….en het zal u dus worden tegengeworpen, dat u deze keuze zelf heeft gemaakt in alle vrijheid.

Kiezen voor verbinding in plaats van verdeeldheid

Als u echt voor verandering kiest in het belang van uw dorp, uw gezin, u als mens, kies dan voor een partij die wil verbinden. Die staat en gaat voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. Voor alle dorpen samen zonder uitsluiting of achterstelling.

Zodat u/wij als inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk er weer één bruisende gemeente van kunnen maken. Voor mens en dier, jong en oud, arm en rijk. In vrijheid en gelijkwaardigheid.

Samen voor één bruisende gemeente!

 

You may also like

Laat een reactie achter