Home Bestuur en dienstverlening Zendmast Dijkzicht zonder reguliere vergunning

Zendmast Dijkzicht zonder reguliere vergunning

Hoe kan een zendmast geplaatst worden zonder vergunning?

Door Jaap_M

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft op 18 oktober aanvullende vragen gesteld over de vergunningverlening rond zendmasten en die op het Dijkzicht te Noordwijkerhout in het bijzonder.

Zendmast zonder vergunning

Op eerdere vragen antwoordde het college, dat niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van 8 weken een beslissing werd genomen en daardoor de vergunning van rechtswege werd verstrekt. Dat is bijzonder spijtig, omdat daarmee niet kon worden getoetst aan de bestaande bouwregelgeving en ook belanghebbenden, zoals omwonenden, rechtsmiddelen werden ontnomen.

Het viel daarbij op, dat de aanvraag werd ingediend aan het begin van een zomerperiode. En dat is ook (jaarlijks) een periode, waarin sprake is van onderbezetting van het ambtelijk apparaat,  als gevolg van het begin van een vakantieperiode. En hoewel dat wel mogelijk is, heeft de gemeente ook de beslistermijn niet verlengd met nog eens een periode van 6 weken.

En hoe zit het dan met de overige zendmasten?

Ook daarover zijn nu vragen gesteld door de fractie, die wil weten of  en zo ja op welke wijze de vergunningen van de overige zendmasten zijn verstrekt en of er een patroon zit in de data van indiening aanvraag.

En hoe zit het met de andere vergunningen?

Tenslotte is de vraag gesteld of en hoe vaak het mis is gegaan met tijdig beslissen in de nieuwe fusiegemeente, dus vanaf 1 januari 2019, ten aanzien van de andere vergunningen binnen de bouwregelgeving. De termijn is hier bewust wat korter gehouden, omdat dit de periode betreft van het huidige college en omdat er nu een overzicht gevraagd worden van alle vergunningen binnen de bouwregelgeving.

 

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

You may also like

Laat een reactie achter